Годишен доклад за единния пазар за 2023 г.

Отбелязвайки 30-ата годишнина на единния пазар, Европейската комисия публикува на 31 януари годишния доклад за единния пазар за 2023 г. и информационното табло за единния пазар за 2022 г. В тези документи се потвърждава неизменната възлова...

Повече...

Превоз на отпадъци: евродепутатите настояват за по-стриктни правила на ЕС

По-строги правила за опазване на околната среда и човешкото здраве • Отпадъците, превозвани извън ЕС, трябва да се управляват по екологосъобразен начин • Членовете на ЕП искат да забранят износа на...

Повече...

Министър Велкова: Целта за членство в еврозоната остава 1 януари 2024, но Народното събрание трябва да приеме три ключови законопроекта

„Целта ни за членство в еврозоната остава 1 януари, 2024 година. Очакваме Народното събрание да приеме три ключови законопроекта, които са внесени от служебното правителство и които са вече поети...

Повече...

Шенген: проблемите пред зоната за свободно движение

Функционирането на Шенгенското споразумение за пътуване без граничен контрол в Европа е заплашено заради поредица от кризи в последните години. Трудни времена за Шенгенското пространство На теория всеки човек подлежи на граничен...

Повече...

Нови правила на ЕС за екологосъобразни батерии

Батериите се превръщат в стратегически продукт за икономиката. Европейският парламент работи по правила, които засягат екологични, етични и социални аспекти. До 2030 г. по европейските пътища се очакват поне 30 милиона електрически...

Повече...

Ползваме данъчни облекчения с подаване на годишна декларация в НАП

Над 1300 души подадоха данъчни декларации през първия ден от данъчната кампания 2023 г., която традиционно стартира на 10 януари. През последните 24 часа близо 700 данъкоплатци са избрали Портала за...

Повече...

Новоприетият в Република Беларус „Закон за изземване на имуществото“

Законът създава изключителна несигурност за инвеститорите и собствениците от чужди държави Посолството на България в Минск информира, че на 6 януари 2023 г. на Юридическия интернет-портал на Беларус бе публикуван текста...

Повече...

Безопасността и здравето при работа като нов основен принцип и право на труд: насоки за работодателите

През юни 2022 г. Международната конференция на труда прие резолюция и включи безопасната и здравословна работна среда в рамките на основните принципи и права на работното място на Международната организация на труда...

Повече...

МИР: Бизнесът получава „финансова инжекция“ от близо 2 млрд. лв. през 2023 г.

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев информира с писмо всички  областни управители за процедурите за кандидатстване по линия на Министерството, които са по Плана за възстановяване и устойчивост и...

Повече...

Единният европейски пазар навършва 30 години

Тази година ЕС отбелязва 30-ата годишнина на своя единен пазар — едно от основните постижения на европейската интеграция и един от основните му двигатели. Създаден на 1 януари 1993 г., единният европейски пазар...

Повече...