Ускорява се реализацията на проекта за интермодална свързаност от Егейско море през Черно море до Дунав

Интермодалният транспортен коридор Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе скоро няма да е само амбициозен план, решени сме да го превърнем в реалност. Това бе общото мнение, изразено на среща между вицепремиера по икономическите политики...

Повече...

Министерският съвет прие законопроект, с който се въвеждат важни промени в Закона за електронното управление

Правителството прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. С предложените промени се решават ключови въпроси от първостепенна важност за въвеждането на реално електронно управление. Измененията са...

Повече...

Министерският съвет прие проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица

Министерският съвет одобри днес проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица. Предлага се правна уредба, която да запълни празнотата в националното законодателство и да уреди производството по несъстоятелност на...

Повече...

България и Турция продължават мерките за облекчаване на товарния автомобилен трафик и ще работят за нов жп граничен пункт

България и Турция предприеха много сериозни мерки за облекчаване на тежкотоварния трафик през граничните пунктове. Тези усилия ще продължат, но ще се търсят и алтернативи, свързани с железопътния и водния...

Повече...

Европейският орган по труда публикува видеоклипове с български субтитри в помощ на командированите шофьори и оператори

Европейският орган по труда (ЕОТ) разпространи видеоклипове със субтитри на български език и на останалите езици на ЕС с полезна информация за командированите шофьори и оператори в рамките на предоставяне...

Повече...

Автомобили с нулеви емисии в ЕС от 2035 г.: какво означава това на практика

За да постигне целта си за нетни нулеви емисии до 2050 г., ЕС налага изисквания за намаляване на емисиите от автомобилите. Сухопътният транспорт отговаря за една пета от общите емисии на парникови...

Повече...

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Предложените изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта произтичат от влезлите в сила през юни 2022 г. промени в Закона за насърчаване на заетостта....

Повече...

Министерският съвет одобри промени в данъчното законодателство за 2023 г.

Проект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност Министерският съвет одобри законопроект с промени в Закона за данък върху добавената стойност. Със законопроекта се предвижда въвеждане в националното данъчно...

Повече...

„Подготвени за цел 55“: Съветът постига споразумение по по-строги правила за енергийните характеристики на сградите

Съветът на ЕС постигна споразумение (общ подход) по предложение за преразглеждане на Директивата относно енергийните характеристики на сградите. Основните цели на преразглеждането са от 2030 г. всички нови сгради да бъдат...

Повече...

EК предоставя насоки относно своята политика и практика за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер

Европейската комисия публикува насоки, които имат за цел да улеснят заявленията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер чрез осигуряване на допълнителна прозрачност, предвидимост и достъпност за потенциалните...

Повече...