Проекти на Бургаска търговско-промишлена палата

Проект “Алтернативни видове туризъм – предпоставка за повишаване на устойчивостта на туристическия бизнес в трансграничния регион”

Проект „Стратегия за предприемачество и адаптация – Бизнес и иновации без граници“

Проект „От Черно до Егейско море – нови възможности за туризма и съпътстващия бизнес“

Наши партньори

Община Бургас

Община Бургас

Областна управа Бургас

Областна администрация Бургас

Българска търговско-промишлена палата

Българска Търговско-промишлена палата

ek

Европейска комисия

Европейски парламент

Европейски парламент

Европа Директно Бургас

Европа Директно Бургас

Услуги

Сертификат за произход на стоки

Вписване в Търговския регистър на БТПП

Регистрация на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице

Заверка на външнотърговски документи

Съдействие за издаване на покани за бизнес визи

Извършва легализирани преводи

Съдейства за получаване на фирмен префикс в системата на GS1

Организира семинари, конференции и обучения за бизнеса

Рекламира и популяризира дейността на фирмите-членове

Извършва оценка на недвижими имоти

Офертна информация от фирми в страната и чужбина

Съдейства за издаването на АТА-карнети

Счетоводни услуги