БсТПП, Центрове

Europe Direct

Eвропейската информационна мрежа Europe Direct Network е с повече от 500 центъра разположени на територията на 27-те страни членки на ЕС. Идейният замисъл за създаването и е в съответствие с целите заложени в Информационната и комуникационна стратегия на ЕС, насочена към „по-добро възприемане на Европейския съюз, на неговите институции и техните правомощия чрез задълбочаване на познаването и разбирането за тяхната мисия и структура чрез установяване на диалог с гражданите“. Тези центрове са връзката между Европейския съюз и неговите граждани на местно ниво. Функцията на мрежата е да предоставя информация и съвети относно политиките на ЕС, активно да стимулира местните и регионални дебати за ЕС, да позволява на европейските институции да разпространяват локална и регионална информация и да дава на обществото възможност за обратна връзка с институциите на ЕС.

ИЦЕД е част от мрежа, която покрива целия Европейски съюз. Тази мрежа е изградена от Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейската комисия, и пряко ръководи общите дейности на всички подобни центрове в страните членки на ЕС, в съответствие с Информационната и комуникационна политика на Европейския съюз.  В България, мрежата на Европа Директно информационни центрове се ръководи от Представителството на Европейската комисия в България. Всички подобни центрове са настанени в така наречени „приемни структури“, които носят пряката отговорност за ефективното и активното им съществуване. Бургаската търговско – промишлена палата е една от тези „приемни структури“, където се открива подобен център, чиито  обхват на действие се простира над цялата Бургаска област. Тя включва общо 13 общини, и е третата по големина в България.

Европейски информационен център Европа Директно – Бургас предлага различни възможности да получите информация и да научите повече за ЕС: Компютърните места в центъра ви предлагат безплатен достъп до Интернет страници с информация за Европейския съюз, материали в PDF формат и информационни досиета по различни теми. Безплатни издания по разнообразни въпроси на европейската интеграция можете да получите на място. Документационният фонд на Информационния център разполага с основни издания на Европейския съюз и периодични издания. На място в Информационния център можете да ползвате и он лайн публикациите за ЕС

Отговори на Ваши въпроси:

Как да се свържа с центъра?

Европейският информационен център Europe Direct Бургас за Бургаска област с приемна структура Бургаската търговско промишлена палата Ви помага да намерите отговорите на Вашите въпроси за ЕС. Предлага информация по всякакви въпроси, свързани с ЕС, включително и Вашите права и възможности като граждани на ЕС. Центърът дава директни отговори на общи запитвания, а ако въпросите са по-детайлни ще ви упъти към най-добрия източник на информация и съвет на европейско, национално, регионално или местно ниво. Можете да се свържете с Европейският информационен център Европа Директно – Бургас по следните начини:

Чрез телефони: 056/810072;  056/810129; 056/812007

Факс: 056/810130

E-mail: eudirect_burgas@abv.bg

Или на място в информационния офис на Центъра  Европа Директно в Бургас – БсТПП

Бургас 8000 Ул. „Булаир“ 9

Информация можете да получите и в Представителствата на БсТПП   гр. Карнобат, ул. “Девети септември”.№  34 и гр. Средец, ул. Спартак” № 3

Допълнителна информация може да откриете на адрес : http://ec.europa.eu/europedirect/ Безплатна телефонна линия от всяка точка на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11

Кой може да използва услугите му?

– граждани, бизнесмени, ученици, и т.н. Или с други думи – всеки един и всички които имат въпрос свързан с ЕС.

Каква информация може да ми даде центъра?

– Oбща информация относно политиките на ЕС; практическа информация на родния Ви език по много въпроси, от рода напр. „как да получа разрешение за постоянно пребиваване“, „как да ми бъдат признати квалификациите“, или „как да се оплача от продукти, които не са безопасни“; подходящи източници на информация или детайли за контакт със съответни организации, от които имате нужда; при сложни въпроси, информация от експерт от съответната област, или съвет от един от няколкото европейски служби за разрешаване на проблеми, като напр. „Солвит“, „служба за упътване на граждани“; безплатно получаване по пощата на определени публикации на ЕС.

Колко бързо може да ми даде търсената информация?

– Статистиките сочат, че на 90% от въпросите по телефона се отговаря от първия път. Трябва да се вземе под внимание, че някои по – сложни въпроси изискват време за търсене на информацията. При тези случаи ще Ви помолят да изпратите въпроса си по електронната поща или да изчакате обратното обаждане от центъра. Що се отнася до ел. Поща, над 95% от питанията се обработват в рамките на 3 работни дни. От друга страна, ако на въпрос не може да бъде отговорено на ниво център и трябва да се изпрати до експерт от една от службите на Комисията, или до друга институция, тогава се прилагат правилата на Кодекса на поведение (т.е. с максимален срок 3 седмици). В случай на интернет помощ, отговорите са моментални, понеже комуникацията е интерактивна (разговор лице в лице). Обаче не всички видове въпроси са подходящи за незабавен отговор – ако на оператора му е необходимо повече време за проучване, той ще Ви уведоми и ще Ви помоли да изпратите ел. Поща. Освен това, имайте предвид, че този вид помощ в момента е налична само на английски и френски език.

Трябва ли да плащам?

– НЕ. Достъпът до Европа Директ на сървъра Европа или с ел. Поща струва само колкото е  цената на интернет връзката Ви. Телефонната услуга чрез номер 00 800 67891011 е безплатна, както и всякакви наръчници и статистически обзори, които Ви изпраща екипа на Контактния център, включително с пощенските разходи. Използването на ЕУРЕС базата данни също е безплатно.

Back to list

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *