Единният европейски пазар навършва 30 години

Тази година ЕС отбелязва 30-ата годишнина на своя единен пазар — едно от основните постижения на европейската интеграция и един от основните му двигатели. Създаден на 1 януари 1993 г., единният европейски пазар...

Повече...

Одобрени са всички програми за териториално сътрудничество през програмен период 2021-2027

ЕК даде „зелена светлина“ и за Програма Интеррег NEXT “Черноморски басейн” 2021-2027 Европейската комисия одобри Програма Интеррег NEXT “Черноморски басейн” 2021-2027. С това решение, всички дванадесет програми за териториално сътрудничество, в...

Повече...

След ковид срива от 2020-а: Търговията с услуги в ЕС расте през 2021 г.

През 2021 г. държавите членки на ЕС, са изнесли услуги на стойност 1 067 милиарда евро за държави извън ЕС (+ 16% в сравнение с 2020 г.). Вносът от държави извън ЕС възлиза на 945 милиарда евро...

Повече...

Работната заплата 2022-2023 в глобален план

Международната организация на труда /МОТ/ публикува наскоро Global Wage 2022-2023 Report, който разкрива тенденциите в развитието на работната заплата и политиките, свързани с нея на национално и международно ниво в контекста...

Повече...

Зимна прогноза за строителния сектор в България

С оглед на очакваното забавяне на икономиката през 2023 г. строителният сектор в България е вероятно да бъде засегнат от продължаващата политическа нестабилност, която вероятно ще постави под риск реформите...

Повече...

ББР ще подпомага земеделските производители

Българската банка за развитие обяви, че е разработила нов финансов инструмент за подпомагане на групи и организации на производители на земеделски продукти. Браншът заяви нуждите си през октомври на среща с представители на Министерството...

Повече...

Програма „Дунавски регион“ е одобрена от Европейската комисия

Европейската комисия официално прие новата програма за транснационално сътрудничество за Дунавския регион за периода 2021 – 2027 г. Териториалният обхват на програмата включва 9 държави – членки на Европейския съюз (Австрия,...

Повече...

Одобрен е стратегическият план от 5.6 млрд. евро за българското земеделие

Европейската комисия одобри стратегическите планове по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП) на България и Румъния. Одобреният стратегически план на България е в размер на 5.6 млрд. евро. Новата ОСП, която ще започне да...

Повече...

ЕК одобри Програмата за наука и иновации за 2,14 млрд. лв.

Европейската комисия одобри Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лева. Тя бе изпратена от Министерството на иновациите и растежа...

Повече...

Кръгова икономика: как ЕС иска да направи продуктите по-устойчиви

Ако продължим да използваме ресурсите по начина, по който сме свикнали, към 2050 г. ще ни бъдат нужни ресурсите на три планети като Земята. Ограничеността на суровините и промените в климата изискват преминаването...

Повече...