Актуални новини

Срещи с професионалните гимназии

toha

На 13 – 14.01.2014г. бяха проведени срещи с директорите на Професионални гимназии от града  – Професионална гимназия по механоелектротехника  и електроника Бургас, Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ и Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ Бургас. Срещите бяха проведени по инициатива на ръководството на Бургаската палата . Основните дискутирани теми бяха свързани с планираното въвеждане на дуалната система на обучение – начина на нейното изпълнение и проблемите стоящи пред учебните заведения в тази връзка.

Гимназиите разполагащи със собствена база за провеждане на практика и стажуване на учениците нямат нужда от въвеждане на подобен вид обучение, а тези, които не разполагат с база изпитват затруднения при намирането на фирми осигуряващи възможности за работа на средношколците. Като една от най-големите работодателски организации в региона БсТПП поддържа постоянен интерес към нивото на професионалната квалификация на бъдещите кадри за бизнеса, както и към готовноста на предприятията от региона за осигуряване на заетост. Беше дискутирана възможността Бургаската палата да осъществява обратна връзка между бизнеса и учебните заведения за повишаване качеството на образование и по-пълноценното реализиране на обучените кадри на пазара на труда. 
БсТПП ще кани ръководствата на професионалните гимназии за участие в  организираните от нея семинари, конференции и срещи на теми от взаимен интерес.
Във връзка със съществуващия Европейски информационен център „Европа Директно“ към БсТПП, Палатата ще организира съвместни мероприятия с гимназисти от професионалните училища за запознаването им с възможностите за обучение и реализация в страните от Европейския съюз.
Бе обсъдена възможността професионалните гимназии да предоставят на БсТПП срещу определена такса за наем , съгласувана в отделен анекс, базата си , включваща : учебни зали, учебно – производствени бази, специализирани кабинети със съответното техническо оборудване и инвентар за провеждане на професионално обучение по теория и практика по предварително съгласувана програма на Учебния център към Палатата.

mehano

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *