Актуални новини

Среща с дипломати

pochetni kosuli 1

 

На 21. 01. 2014 г. по инициатива на Бургаската търговско промишлена палата се проведе среща на Председателя  на Палатата г-н Цанко Иванов  с Ген. Консул на Р. Турция в Бургас г-н Ниязи Еврен Акйол и с  Почетните консули на Р. Естония – г-н Петко Русинов, на Руската Федерация – г-н Тонко Фотев, на Р. Беларус – Г-н Атанас Попов и на Р. Румъния – г-жа Евгения Попеску. Официални гости на срещата бяха Областния управител г-н Павел Маринов и Кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов. Присъстваха още Зам. Председателя на БсТПП г-н Радостин Димитров и Гл. секретар на Палатата.

Основна тема на срещата бе  „Създаване на благоприятни условия за още по-успешно и динамично развитие на гр. Бургас и Областта“.
Бяха обсъдени основите фактори и предпоставки, които влияят на развитието на региона – географско положение, граници и големина на територията, природни условия и ресурси, демографска характеристика, инфраструктура и макроикономически показатели.
При разглеждане на статистическите данни от стокооборота на страната бе отбелязано , че съществува дисбаланс в търговията ни с някои от страните – Русия и Украйна.
Г-н Иванов подчерта , че наличието на технологична инфраструктура, висши учебни заведения, безмитна зона и изследователски центрове създават възможности  за повече икономически сектори и стопански субекти в областта.  Не на последно място бяха отчетени и проблемите , стоящи пред  бизнеса  – фактори, които до голяма степен затрудняват дейността на фирмите и са довели да затварянето на обекти и спирането дейността на редица предприятия:
  • недостатъчно инвестиции – български и чуждестранни
 • предимно на вътрешния пазар поради неплатежоспособността на населението
  • липса на стабилни пазарни позиции
  • силната конкуренция на стоковия пазар – конкурентен внос
При обсъждането на възможностите за сътрудничество с Почетните консулства на страните стана ясно , че именно към преодоляване на тези проблеми е насочена и основната дейност на Палатата : създаване на условия за инвестиции, разширяване на производството, намиране на нови пазарни ниши на вътрешния пазар и увеличаване на износа. Това са дейности , за които е необходимо да се активизира сътрудничеството с дипломатическите мисии в града и да се използва тяхното влияние, опит и съдействие като представители на партньорски страни на България.
В заключение участниците в срещата се споразумяха да работят активно в следните направления:
  • Обмен на информация
  • Съдействие за организиране на общи делегации и бизнес срещи
  • Преки контакти с фирми и градове от страните, които представляват
  • Правни консултации – за спецификите на чуждите законодателства
  • Ползване на услугите на Арбитражния съд и Центъра по Медиация към БТПП

pochetni kosuli 3

pochetni kosuli 2

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *