Посещение на Бургаската търговско – промишлена палата в Къркларели, Туция

На 17 март 2023 г. делегация на Бургаската търговско - промишлена палата посети гр. Къркларели, Турция. Делегацията бе водена от Председателя на Палатата   Тодор Демирков и в нея бяха включени членове...

Повече...

Европейска цифрова самоличност: лесен достъп до ключови услуги

Една от последиците от пандемията от коронавирус е разширеното предлагане на публични и търговски услуги в цифровото пространство. Това изисква наличие на сигурни и надеждни системи за цифрова идентификация. На пленарната...

Повече...

Европейски зелен пакт: По-строги правила за повишаване на енергийната ефективност

Европейската комисия приветства предварителното споразумение, постигнато с Европейския парламент и Съвета за реформиране и укрепване на Директивата на ЕС за енергийната ефективност. Тази сделка бележи по-нататъшна стъпка в завършването на пакета "Готови...

Повече...

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП),...

Повече...

Българо-турски бизнес форум в Бургас

Бургаската търговско промишлена палата уведомява своите членове и партньори, че Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе ...

Повече...

Съветът на ЕС предприема действия за намаляване на риска от недостиг на медицински изделия

Вчера, 7 март, Съветът прие регламент, с който се удължава срокът за сертифициране на медицинските изделия. Целта на тази мярка е да не се допусне медицински изделия, които не могат...

Повече...

Министерство на финансите: Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2.1% в края на 2022 г.

Министерството на финансите публикува месечния обзор за развитието на българската икономика. Представена е динамиката на основните макроикономически показатели, с данни до 15 февруари 2023 г. Брутният вътрешен продукт на България е...

Повече...

Очаква се единният патент на ЕС да стартира на 1 юни 2023 г.

Европейското патентно ведомство обяви, че са извървени всички необходими стъпки, за да може Единният патентен съд да влезе в сила. Понастоящем към системата са се присъединили 17 държави членки и...

Повече...

Асоциацията на европейските търговски палати (Европалати) става на 65 години!

Организацията е създадена през 1958 г. на 28 февруари като пряк отговор на зараждащото се европейско икономическо общество. Днес има членове от 43 страни, които представляват и обслужват 20 млн....

Повече...

Отварят четвърта мярка по Плана за възстановяване – над 212 млн. лв. за развитие на индустриални зони и паркове

 Бургаската търговско прромишлена палата съобщава на своите членове, че Процедурата вече е публикувана за обществено обсъждане в ИСУН и на сайта на МИР Оператори на индустриални зони и паркове могат да...

Повече...