Актуални новини

Обучение и квалификация

През декември 2013 г. служители на БсТПП бяха обучени за консултанти начално консултиране по проект „Нова възможност за моето бъдеще”, изпълняван от МОН и финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Проектът е насочен към лица над 16 годишна възраст, които желаят да валидират знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и/или самостоятелно учене, като до 31.10.2014 г. процедурата е безплатна. БТПП като партньор по проекта има ангажимент за консултиране на заети лица.

Консултантите начално консултиране предоставят първоначална обща информация за процеса на валидиране, определят професионалното направление, в което кандидатът би могъл да започне процедура по валидиране и го насочват към подходящата професионална гимназия в областта. Към настоящия момент в Бургаска област четири професионални гимназии са се включили в изпълнението на проекта. Това са ПГ по туризъм „Проф.д-р Асен Златаров” – Бургас, ПГ по електротехника и електроника „Константин Фотинов” – гр. Бургас, ПГ по строителство и архитектура „Кольо Фичето” – гр. Бургас и ПГ по селско стопанство и лека промишленост – гр, Карнобат.
Както е посочено в разработения за изпълнение на проекта Наръчник за валидиране на професионална квалификация[1], валидирането има множество ползиза личността,бизнеса, училищата и обществото като цяло – повишаване на възможностите за трудова реализация, запазване на работното място, по-добро кариерно развитие; подобряване на професионално-квалификационната структура на персонала; подобряване на баланса на пазара на труда между търсенето и предлагането на квалификации по професии; подобряване на условията за по-тясно сътрудничество между училищата и работодателите; създаване на нови възможности за хората за професионално и социално развитие; съкращаване на срока за придобиване на професионална квалификация; решават се социално значими проблеми – намалява безработицата, подобрява се интеграцията в обществото.
Съгласно Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 20 декември 2012[2] държавите от ЕС следва да въведат не по-късно от 2018 г. разпоредби за валидирането на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и/или самостоятелно учене, така че на всяко лице да бъде предоставена възможност да удостовери наученото извън формалното образование и обучение, и да се ползва от него в по-нататъшното си професионално развитие.

 

Повече информация за процеса на валидиране можете да откриете на сайта на проекта www.validirane.mon.bg

 [1] Наръчник на училищата за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално и самостоятелно учене, София, м.май, 2013

[2] Council Recommendation on the validation of non-formal and informal learning of 20 December 2012. Official Journal of

the European Union C 398/1

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *