Дейности, извършвани от Бургаска Търговско-промишлена палата 1. Издава сертификати за произход на стоки. 2. Вписване в Търговския регистър на БТПП. 3. Заверка на външнотърговски документи. 4. Съдействие за издаване на покани за бизнес визи. 5....

Повече...