ЕКИПЪТ НА БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА СПОДЕЛЯ ОПИТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР ОТ ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ

  На 20.09.2022, Бургаската търговско-промишлена палата, бе домакин на среща с експерти от Ямболска търговско-промишлена палата /ЯТПП/ и  представители на четири бизнес подпомагащи организации от Ереван, Армения. Срещата е част от бизнес...

Повече...

Презентация за средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и структурните фондове на ЕС

Документът е представен на 17.09. 2022 г. на брифинги на министър Пулев в рамките на мобилните му приемни с областните управители на Стара Загора и Бургас В презентацията са представени средствата...

Повече...

55 милиона евро за България в подкрепа на възстановяването след пандемията и заетостта

България, Германия и Словакия ще получат допълнителни 111.5 милиона евро чрез REACT-EU по линия на Европейския социален фонд, за да помогнат на работниците и търсещите работа, да подкрепят здравните услуги и да постигнат...

Повече...

Европейската комисия представя Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации

Европейската комисия представи  новия инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации (SMEI). С тази рамка за управление на кризи се цели да се запази в полза на гражданите...

Повече...

Цени на енергията: Европейската комисия предлага спешна намеса на пазара с цел намаляване на сметките на европейците

Европейската комисия предлага спешна намеса на европейските енергийни пазари с цел справяне със скорошното драстично повишение на цените. ЕС е изправен пред последиците от сериозното разминаване между търсенето и предлагането...

Повече...

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане...

Повече...

Над 170 000 заети и безработни ще придобият нови умения по ПРЧР (2021-2027 г.)

Процедурата „Започвам работа“ е първата за България в новия програмен период Над 170 000 заети и безработни ще бъдат включени в обучения за придобиване на нови умения по Програма „Развитие на...

Повече...

Чиста енергия: ЕС поставя акцент върху възобновяемите източници и ефективността

Европейският съюз е в процес на преразглеждане на законодателството си за използването на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Увеличаването на дела на възобновяемата енергия и по-пълноценното използване на енергията не само...

Повече...

НСИ: Лек ръст на промишленото производство през юли 2022 година

Индексът на промишленото производство нараства с 0.9% през юли 2022 г. спрямо предходния месец. Данните са на Националния статистически институт и са предварителни и сезонно изгладени. Увеличение спрямо предходния месец е...

Повече...

Инициатива „Компас за конкурентоспособност: път към благоприятна за бизнеса Европа“

Водещото събитие на Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/ за 2022 г. -  „Компас за конкурентоспособност: път към благоприятна за бизнеса Европа“, ще се проведе в Брюксел в сградата на...

Повече...