БТПП разработи унифицирани профили за дигиталните умения за ключови длъжности

Българската търговско-промишлена палата подкрепя дигиталната трансформация като част от двойния преход и фактор за развитието на една съвременна, ориентирана към бъдещето икономика. Дигиталната икономическа среда, обаче, изисква специфични дигитални умения, които...

Повече...

30 години от създаването на Кохезионния фонд: 179 млрд. евро за сближаването и устойчивото развитие

Отбелязва се 30-ата годишнина на Кохезионния фонд. За тези 30 години Кохезионният фонд инвестира близо 179 млрд. евро в икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС. Създаден с Договора от Маастрихт като инструмент на...

Повече...

Събитие на Югоизточния дигитален иновационен хъб 

https://ocean-business-b2match-2023.b2match.io Това е B2B събитие в рамките на Ocean Business 2023 ( https://www.oceanbusiness.com). Ocean Business 2023 е глобалното място за срещи на професионалисти в областта на науката и технологиите в областта на...

Повече...

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО – Бургас и Бургаска търговско промишлена палата представят на Вашето внимание разнообразието на европейската кухня и типични за европейските страни ястия.        Естония   Рулца от...

Повече...

Конференция на тема „Възможности за Европейско финансиране“

Уважаеми дами и господа, ЕВРОПА ДИРЕКТНО Бургас, съвместно с Областен информационен център Бургас представят на Вашето внимание възможности за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост на Р. България и Оперативните...

Повече...

Евродепутатите одобриха обновените правила на ЕС за безопасност на продуктите

Новите правила са насочени към рисковете за безопасността, свързани с новите технологии и растежа на онлайн продажбите Уязвимите потребители, като например децата и хората с увреждания, ще бъдат по-добре...

Повече...

ЕК предлага по-голяма прозрачност и по-малко бюрокрация за дружествата с цел подобряване на бизнес средата в ЕС

Европейската комисия прие предложение за директива, благодарение на която дружествата могат по-лесно да разширят използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право на ЕС. Целта на предложението...

Повече...

Стартира конкурсът за Годишните награди на ЕС за биологично производство

Наградите на ЕС за биологично производство се организират съвместно от Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Европейския комитет на регионите (КР), COPA-COGECA и IFOAM Organics Europe. Тези награди имат...

Повече...

Доколко конкурентоспособен е Вашият регион? ЕК публикува индекса за регионална конкурентоспособност

Европейската комисия публикува индекса за регионална конкурентоспособност (RCI) — напълно преработената версия на отдавна наложил се инструмент, с който се измерват различните измерения на конкурентоспособността за всички региони на ЕС. Според...

Повече...

Изкуственият интелект е във фокуса на Европейската сметна палата

Изкуственият интелект е от решаващо значение за бъдещата конкурентоспособност на икономиката o Европейският съюз е изправен пред риска да изостане в настоящата ключова технологична надпревара o Одиторите ще направят оценка на планираните...

Повече...