ЗАЩО ДА СЪМ ЧЛЕН НА БсТПП?

Визия Бургаската търговско-промишлена палата основава дейността си на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране Стреми се да се установят етични взаимоотношения сред  бизнес- средите, обществените органи, академичните среди, неправителствените организациии....

Повече...

Полезни връзки

Областна администрация Бургас https://www.bs.government.bg/ Община Бургас https://www.burgas.bg/ Българска търговско промишлена палата https://www.bcci.bg/ Министерство на регионалното развитие и благоустройството https://www.mrrb.bg/ Европейска комисия Представителство в България https://bulgaria.representation.ec.europa.eu/index_bg Европейски парламент Бюро в България https://www.europarl.europa.eu/bulgaria ENTERPRISE EUROPE NETWORK България https://www.een.bg/bg/ Полезни връзки за бизнеса в ЕВРОПА ПОРТАЛ НА ENTERPRISE...

Повече...

Europe Direct

Eвропейската информационна мрежа Europe Direct Network е с повече от 500 центъра разположени на територията на 27-те страни членки на ЕС. Идейният замисъл за създаването и е в съответствие с...

Повече...

Слабите очакванията за търговията понижиха бизнес климата през януари

Слабите очакванията за търговията понижиха бизнес климата през януари Мениджърите планират или съкращаване на служители, или в най-добрия случай задържане на нивото. Очакванията на мениджърите за развитието на бизнеса в България през...

Повече...