Уважаеми дами и господа, Търговското представителство към Посолството на САЩ в България и Община Бургас със съдействието на Бургаска търговско промишлена палата и Търговско индустриална камара - Бургас имат удоволствието да Ви...

Повече...

Промяна на мястото на получаване по време на движение под режим отложено плащане на акциз

Съгласно чл. 73г, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) по време на движението под режим отложено плащане на акциз изпращачът може чрез компютърната система да промени...

Повече...

Съветът на ЕС разреши на България да увеличи минималния праг за регистрация по ДДС на 100 000 лв.

Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕД относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС). По този...

Повече...

Фонд на Европейския съвет по иновациите: първи капиталови инвестиции на обща стойност 190 млн. евро по програмата „Хоризонт Европа“

Фондът на ЕСИ — подразделението за капиталови инвестиции на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ), който е ключов компонент на новата европейска програма за иновации за набелязване, разработване и разрастване на дълбокотехнологични иновации —...

Повече...

Стартира процесът на подбор на приоритетни проекти за европейски енергийни мрежи

Ревизираният Регламент за трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E) влезе в сила през юни 2022 г. Неговата цел е да модернизира, декарбонизира и свърже трансграничните енергийни инфраструктурни мрежи на държавите членки и...

Повече...

Законодателен акт за цифровите услуги: влизат в сила важни правила на ЕС за онлайн платформите

Със Законодателния акт за цифровите услуги (ЗАЦУ) днес влиза в сила важен нов набор от правила на ЕС за по-безопасна и по-отговорна онлайн среда. Законодателният акт за цифровите услуги ще се прилага...

Повече...

Патентно ведомство на РБългария информира за възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по Ваучер 1

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Фонда за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), информира за възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по Ваучер 1, считано от...

Повече...

Киберсигурност: как да намалим щетите от кибератаки в ЕС

Откраднати лични данни, блокирани болнични системи: макар че кибератаките се извършват в електронното пространство, те имат реални последици за обществото Цифровата трансформация на икономиката и обществото се ускори през последните години и...

Повече...

Важно за търговците, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки

Важно за  търговците, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки. Председателя на НСИ със Заповед № РД - 05 - 485 / 03.11.2022г. определи праговете за деклариране по система Интрастат за 2023г.: за вътресъюзен...

Повече...

Есенна прогноза на ЕК: забавяне на растежа на икономиката на България до 1,1% през 2023 г.

Европейската комисия (ЕК) повиши прогнозата си за растежа на БВП на България през настоящата година от 2,8% на 3,1%. В същото време очакванията за 2023 г. бяха понижени от 2,3...

Повече...