Актуални новини

Пакет „Законодателен акт за цифровите услуги“

Темата за цифровизацията на бизнеса и регулациите, целящи създаването на подходящи и равностойни  условия за работа, става все по-актуална. В тази връзка Бургаската търговско-промишлена палата ще подготви серия от публикации, отразяващи законодателните инициативи на Европейската комисия по отношение безопасността на цифровото пространство, насърчаване на иновациите, растежа и конкурентоспособността. Започваме с представянето на „Законодателния акт за цифровите услуги“, който очертава рамките на едно по-безопасно цифрово пространство.

Законодателният акт за цифровите услуги и Законодателният акт за цифровите пазари имат за цел да създадат по-безопасно цифрово пространство, в което основните права на потребителите са защитени, и да създадат еднакви условия на конкуренция за предприятията.

Законодателният акт за цифровите услуги и Законодателният акт за цифровияпазар представляват единен набор от правила, които се прилагат в целия ЕС. Те имат две основни цели:

  1. Създаване на по-безопасно цифрово пространство, в което са защитени основните права на всички ползватели на цифрови услуги
  2. Създаване на еднакви условия на конкуренция за насърчаване на иновациите, растежа и конкурентоспособността както в рамките на единния европейски пазар, така и в световен мащаб.

Какво представляват цифровите услуги?

Цифровите услуги включват голяма категория онлайн услуги — от прости уебсайтове до интернет инфраструктурни услуги и онлайн платформи.

Правилата, посочени в законодателния акт за цифровите услуги, се отнасят предимно до онлайн посредниците и платформите. Например онлайн места за търговия, социални мрежи, платформи за споделяне на съдържание, магазини за приложения и онлайн платформи за пътуване и настаняване.

Законодателният акт за цифровите услуги включва специфични правила за много големите онлайн платформи и търсачките. Това са онлайн платформи и посредници, които имат повече от 45 милиона потребители месечно в ЕС. Те трябва да спазват най-строгите задължения на закона.

Законодателният акт за цифровите пазари включва правила, които уреждат онлайн платформите на пазачите на информационния вход. Платформите на пазачите на информационния вход са цифрови платформи със системна роля на вътрешния пазар, които функционират като пречки между предприятията и потребителите за важни цифрови услуги. Някои от тези услуги също са обхванати от законодателния акт за цифровите услуги, но по различни причини и с различни видове разпоредби.

Защо са необходими Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари?

Дигиталните услуги влияят на живота ни по много различни начини. Използваме ги, за да общуваме помежду си, да пазаруваме, да поръчваме храна, да намираме информация, да гледаме филми, да слушаме музика и др.

Цифровите услуги също така улесняват трансграничната търговия на дружествата и достъпа до нови пазари.

Въпреки че това са някои примери за многото ползи от цифровата трансформация, има и проблеми.

Въпреки редица целенасочени, специфични за сектора интервенции на равнището на ЕС, все още има значителни пропуски и правна тежест, които трябва да бъдат преодолени в зората на цифровото десетилетие до 2030 г.

Например някои големи платформи контролират важни екосистеми в цифровата икономика. Те се появиха като пазачи на информационния вход на цифровите пазари с правомощия да действат като частни създатели на правила. Техните правила понякога водят до несправедливи условия за предприятията, които използват тези платформи, и до по-малък избор за потребителите.

Друг проблем е търговията и обменът на незаконни стоки, услуги и съдържание онлайн. Освен това с онлайн услугите се злоупотребява от манипулативни алгоритмични системи, за да се засили разпространението на дезинформация и за други вредни цели.

Тези предизвикателства и начинът, по който платформите се справят с тях, оказват значително въздействие върху основните права онлайн.

Поради това Европейският съюз прие модерна правна рамка, която гарантира безопасността на потребителите онлайн, установява управление със защита на основните права на първо място и поддържа справедлива и отворена среда на онлайн платформите.

Източник: Европейска комисия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *