Актуални новини

Евродепутатите одобриха обновените правила на ЕС за безопасност на продуктите

  • Новите правила са насочени към рисковете за безопасността, свързани с новите технологии и растежа на онлайн продажбите
  • Уязвимите потребители, като например децата и хората с увреждания, ще бъдат по-добре защитени
  • Бързо отстраняване на опасните продукти и по-ефективна процедура за изтегляне на продукти
  • Разходите от предотвратими инциденти с опасни продукти се оценяват на 11,5 млрд. евро годишно

Актуализираният закон ще гарантира, че продуктите в ЕС, независимо дали се продават онлайн или в традиционни магазини, отговарят на най-високите изисквания за безопасност.

В четвъртък, 30 март, евродепутатите одобриха преразгледаните правила за безопасност на нехранителните потребителски продукти с 589 гласа „за“ и 13 гласа „против“. С новия регламент действащата Директива относно общата безопасност на продуктите се привежда в съответствие с новостите в цифровизацията и нарастването на онлайн пазаруването.

Подобряване на оценките на безопасност
За да се гарантира, че всички продукти, пуснати на пазара, са безопасни за потребителите, Регламентът относно общата безопасност на продуктите включва мерки, с които се гарантира, че при оценките на безопасност се вземат под внимание рисковете за най-уязвимите потребители (напр. децата), аспектите свързани с пола и рисковете за киберсигурността.

Пазарен надзор и онлайн магазини
Новият регламент разширява обхвата на задълженията на икономическите оператори (като производител, вносител, дистрибутор), увеличава правомощията на органите за пазарен надзор и въвежда ясни задължения за доставчиците на онлайн места за търговия. Онлайн местата за търговия си сътрудничат с органите за пазарен надзор с цел намаляване на рисковете. Надзорните органи могат да разпоредят на онлайн местата за търговия да премахнат или блокират достъпа до офертите на опасни продукти без ненужно забавяне и във всички случаи в рамките на два работни дни.

Продуктите, които са с произход извън ЕС, могат да бъдат пускани на пазара само ако има установен икономически оператор в Съюза, който отговаря за безопасността им.

Ефективни процедури за изтегляне от пазара
Преработеното законодателство подобрява процедурата за изтегляне на продукти, тъй като понастоящем процентът на връщане остава нисък, като около една трета от потребителите в ЕС продължават да използват изтеглени от пазара продукти.

Ако даден продукт трябва да бъде изтеглен от пазара, потребителите трябва да бъдат информирани директно и да им бъде предложена поправка, замяна или възстановяване на стойността на иззетия продукт. Потребителите също така ще имат право да подават жалби или да предявяват колективни искове. Информацията относно безопасността на продуктите и възможностите за правна защита трябва да бъде достъпна на ясен и разбираем език. Системата за бързо предупреждение за опасни продукти (порталът Safety Gate) ще бъде модернизирана, за да се даде възможност за по-ефективно откриване на опасни продукти и ще бъде по-достъпна за хората с увреждания.

Следващи стъпки
Съветът също ще трябва официално да одобри текста преди публикуването му в Официален вестник на ЕС и влизането му в сила. Регламентът ще се прилага 18 месеца след влизането му в сила.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *