Актуални новини

Комуникационна стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната

Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната беше приета от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната.
Приемането на Комуникационната стратегия е важна стъпка по пътя на присъединяване на страната ни към еврозоната и кореспондира с приетото на 27.10.2022 г. решение на Народното събрание, с което се задължава Министерският съвет, в координация с Българската народна банка, да ускори консултациите и преговорите с европейските институции и да ускорят техническата подготовка за въвеждане на еврото, за да се спази целевата дата за приемане на еврото от 1 януари 2024 година. Тя се основана на приетия от Министерския съвет Национален план за въвеждане на еврото в Република България и описва принципите и задачите на цялостна информационна и комуникационна кампания; отговорните институции, които ще изпълняват отделните дейности в рамките на цялостната кампания; етапите за изпълнение на дейностите; целевите групи; каналите за разпространение на информацията и др.
Целта на Комуникационната стратегия е да популяризира процеса на подготовка на страната ни за присъединяване към еврозоната, тъй като замяната на лева с евро ще засегне всеки човек, живеещ или пътуващ от и до България. Информационната кампания ще бъде насочена към предоставяне на точна, достъпна, разбираема, навременна и всеобхватна информация за всички практически аспекти на въвеждането на еврото – за самия процес по замяната на лева с евро (курс, времеви периоди, цени и др.) и промените както в ежедневния живот на българските граждани, така и тези в икономиката, с акцент върху мерките за защита на потребителите.
Приемането й ще даде възможност да се стартират процеси за по-добра информираност и възможност да се отговори на всички въпроси, които ще възникнат у българските граждани – от покачване на цените, промяна в доходите, опасения от инфлация в резултат на приемане на еврото.

Източник: Инфобизнес

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *