Актуални новини

EК предоставя насоки относно своята политика и практика за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер

Европейската комисия публикува насоки, които имат за цел да улеснят заявленията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер чрез осигуряване на допълнителна прозрачност, предвидимост и достъпност за потенциалните кандидати за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.
Програмата на Комисията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер дава възможност на дружествата да разкрият — поверително — участието си в картел и да сътрудничат на Комисията по време на разследване. Успял кандидат за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер или напълно ще избегне потенциално висока глоба, или глобата, която му се налага, ще бъде значително намалена.
За да улесни заявленията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в една по-сложна среда на освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, Комисията реши да изготви насоки под формата на документ с често задавани въпроси, който предоставя подкрепа на дружествата и техните правни съветници.
По-конкретно документът с често задавани въпроси:
• Съдържа разяснения относно прилагането на Известието относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер и подробности относно правната защита и ползите, които предлага програмата за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.
• Определя нови практически договорености, като например определени служители за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, с които дружествата или техните законни представители могат да се свържат за неофициални консултации относно освобождаването от глоби или намаляването на техния размер или за насоки във връзка с подаването на заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.
• Сигнализира за намерението на Комисията да обсъжда потенциалните заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер на принципа „без имена“, без да е необходимо да се разкриват секторът, участващите страни или каквито и да са други подробности, чрез които може да бъде идентифициран потенциалният картел. Това ще позволи на потенциалните кандидати да проверят дали съществува вероятност въпросното поведение да бъде счетено за таен картел и дали съобщаването му на Комисията ще им даде възможност да се възползват от програмата. Тази възможност ще бъде особено полезна, ако поведението е ново или ако не е ясно дали то попада в приложното поле на Известието относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер.
Контекст
Комисията успешно прилага програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер от 1996 г. насам и тази програма е добре известна със своята висока степен на предвидимост и правна сигурност поради дългия период от време, през който е в сила, и положителното становище за нея от страна на съдилищата на ЕС.
От въвеждането през 2006 г. на действащото понастоящем Известие относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер Комисията е получила над 550 заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер и е приела 54 решения за картели по дела, образувани въз основа на заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.
Допълнителна информация за програмата на Комисията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер може да бъде намерена тук.

Източник Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *