Актуални новини

Кръгла маса по проект „Дигитални МСП”

 

В Бургаската търговско-промишлена палата се проведе кръгла маса по проект „Дигитални МСП – Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката” – BG05SFOP001-2.009-0002-C01, по оперативна програма „Добро управление”. Проектът се изпълнява от Българската търговско-промишлена палата, съвместно с регионалните търговско-промишлени палати и цели да насърчи участието на малкия и средния бизнес, както и на структурите на гражданското общество в провеждането и мониторинга на политиките, свързани с дигитализацията на икономиката и електронното управление.
Доц. д-р Янислав Желев от Бургаски свободен университет представи за обсъждане разработените по проекта инструментариум и препоръки за по-активно прилагане на електронните услуги за цифровизацията на бизнеса и за перспективите за по-широко въвеждане на електронното управление.

В дискусията участваха представители на бизнеса и от секторите информационни технологии, банкови услуги, търговия, екология, електроника и автоматизация на производството, консултантски услуги, експертни оценки.

25.11.2019 2

25.11.2019 3

25.11.2019 4

25.11.2019 5

25.11.2019 6

25.11.2019 7

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *