Актуални новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

specimen 1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Както знаете, БТПП е оторизирана да заверява сертификати за произход на стоки в качеството си на независима организация, при прилагане на унифицирани правила и стандарти разработени от Международната търговска камара /МТК/ Париж. Като всички дейности, тази също се усъвършенства. С цел подобряване и хармонизиране на процедурите по издаването на сертификатите, Световната федерация на търговските палати към МТК Париж създаде Международна акредитационна верига за сертификатите за произход с ясно определени изисквания и условия, които трябва да се следват от всички.
Акредитационната верига ще гарантира на бизнеса, на доставчиците, на банките и на митническата администрация, че сертификатите за произход издадени от Палатите, членове на акредитационната верига, отговарят на международните правила и стандарти и съответстват на най-добрите международно признати практики за осъществяване на тези дейност.


С удоволствие Ви информираме, че Международният акредитационен комитет за сертификатите за произход след обстойно разглеждане на изискуемите документи представени от БТПП и впоследствие, след извършен одит на място в Палатата от член на акредитационния комитет, одобри членството на БТПП в Международната акредитационна верига за Сертификатите за произход към МТК. Палатата бе сред първите 11 търговски палати одобрени за членове на Акредитационната верига и получи специалния етикет /международен знак/ с уникален номер, идентифициращ я като акредитирана палата, оторизирана да заверява сертификати за произход на стоки. БТПП вече отпечати етикетът върху бланките си за непреференциални сертификати за произход. Формулярите влизат действие от 01.01.2016 г. Единствено оторизирани от МТК Палати могат заверяват този вид сертификати.
С оглед горното Ви информирам, че от 01.01.2016 г. БТПП ще заверява сертификати за непреференциален произход на стоки изготвени само върху бланките, съдържащи: Етикетът за акредитацията и отпечатания уникален референтен № на съответния комплект (включващ 1 оригинал с вплетен защитен знак, 3 копия и заявление за издаването му). При заверката се поставя уникалния, пореден изходящ номер и дата на заверка на документа от Палатата, подпис на оторизирания й служител и печат на БТПП.
Изрично Ви уведомяваме, че неоторизирани организации нямат право да ползват този вид бланки на сертификати.
До края на настоящата година ще могат да се ползват старите бланки, но от 01.01.2016 това вече няма да е възможно. Ако има останали екземпляри, те ще се бракуват. Фирми, на които са останали цели кочани от старите бланки, могат да ги заменят с кочани от новите бланки като върнат старите и представят документ за закупуването им от БТПП или от РТПП/К. Отделни комплекти няма да могат да се заменят. Новите формуляри ще могат да се закупуват единствено от БТПП и от РТПП/К.
Използваме случая да Ви поздравим с настъпването на Коледните и Новогодишните празници и да Ви пожелаем здраве, лично щастие и просперитет!

specimen 2

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *