Актуални новини

Актуални новости в подбора на персонал и европейските оперативни програми за финансиране на бизнеса

hristovich200515

Това научиха участниците в провелия се на 20-ти май семинар, организиран от Бургаската търговско-промишлена палата и Европейски информационен център „Европа директно – Бургас.
Председателят на БсТПП инж. Цанко Иванов приветства участниците и заяви, че ръководството и екипът на Палатата работят постоянно за развиване и подобряване на услугите за бизнеса, така че да отговарят най-добре на потребностите му. Резултат от тези усилия е и семинарът на тема „Как да подготвим успешни проекти по актуалните грантове от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, Програма за развитие на селските райони“ и „Хоризонт 2020”.

В прелюдия към основната частна мероприятието Иванов даде думата на д-р Мая Здравкова, изп.директор на специализираното в подбор на персонал „Астрея” АД. Бутиково отношение към всеки отделен клиент и предоставяне на качествена услуга са абсолютните приоритети на фирмата. С шест офиса и няколко представителства в страната „Астрея” е сред водещите в бранша. Освен с подбор за свободни позиции фирмата извършва и анализ на съществуващи работни отношения, дава становища за наличието на проблеми и начините за тяхното разрешаване. Не се поддавам на широко разпространените мнения, че работодателите са некоректни и не желаят да плащат подобаващи възнаграждения. Наясно съм, че и служителите могат да бъдат нелоялни и немотивирани, каза Здравкова и изрази готовност да окаже нужната подкрепа на работодателите, които търсят изход от водовъртежа на непродуктивните отношения с персонала.
В последвалото изложение д-р Никола Христович представи възможностите за кандидатстване по актуалните грантове на ОПИК, Програма за развитие на селските райони и Хоризонт 2020. Бяха разгледани приоритетните оси, сроковете за подаване на проектните предложения, правилата за допустимост по код на икономическата дейност, численост на персонала и нетни приходи от продажби. Според лектора от средата на 2015-та до края на 2016-та ще се отворят много възможности за кандидатстване за финансиране от ЕС и насърчи участниците да планират дейността си. Той подчерта потенциала на творческите индустрии и иновациите, като проектното предложение задължително трябва да доказва не само стойността на идеята, но и наличието на пазар за нейното реализиране. „Премерен оптимизъм” бе ключовата фраза по отношение на количествените измерители на заложените в проекта прогнозни резултати – недостижимите равнища на приходи могат да доведат до възстановяване на безвъзмездното финансиране от бенефициента. „Финсис” оказва съдействие за предварителното изчисляване на индикаторите, определящи шансовете за успех на дадено предложение, както и за разработване на цялостния проект.

hristovich200515 2

hristovich200515 3

hristovich200515 4

hristovich200515 5

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *