Актуални новини

Повече свобода за страните от ЕС относно употребата на ГМО

gmo23045015 1

Европейската комисията представи резултатите от своя преглед на процеса на вземане на решения за генетично модифицирани организми (ГМО) като храни и фуражи.
Прегледът потвърждава необходимостта от промени, отразяващи обществените виждания и даващи на националните правителства повече право на глас относно употребата на разрешени в ЕС ГМО за консумация от животни (фуражи) и от хора (храни).


В резултат от този преглед Комисията предлага изменение на законодателството, за да се даде на страните членки повече свобода да ограничават или забраняват употребата на разрешени в ЕС ГМО за храни или фуражи на своите територии.
Приетото от Комисията предложение изпраща силен сигнал към гражданите, че Европа взема предвид техните опасения, които може да са различни в различните страни.
С новия подход се цели постигането на правилно съотношение между поддържането на система на ЕС за даване на разрешения и свободата на държавите членки да вземат решение за отглеждането на ГМО на своя територия.
Тъй като е изключително важно да се поддържа единна система за управление на риска, понеже това гарантира еднакво равнище на защита в целия ЕС, съществуващата в момента система за разрешаване, основана на науката и на правилата за етикетиране, гарантиращи избора на потребителите, няма да бъде променяна.
Това, което ще се промени е, че след като даден ГМО бъде разрешен за отглеждане като храна или фураж в Европа, страните членки ще имат възможността да предпочетат да не участват, т. е. да не позволят употребата на въпросния ГМО в своята хранителна верига.
Страните членки ще трябва да докажат, че техните мерки за неучастие са в съответствие с правото на ЕС, което включва принципите на вътрешния пазар, и с международните задължения на ЕС, неразделна част от които са задълженията на Съюза в рамките на СТО.
Решенията за неучастие ще се вземат на законови основания, различни от тези, оценявани на равнище ЕС, тоест риск за здравето на хората и животните и за околната среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *