Европейската комисия представя Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации

Европейската комисия представи  новия инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации (SMEI). С тази рамка за управление на кризи се цели да се запази в полза на гражданите...

Повече...

Цени на енергията: Европейската комисия предлага спешна намеса на пазара с цел намаляване на сметките на европейците

Европейската комисия предлага спешна намеса на европейските енергийни пазари с цел справяне със скорошното драстично повишение на цените. ЕС е изправен пред последиците от сериозното разминаване между търсенето и предлагането...

Повече...

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане...

Повече...

Над 170 000 заети и безработни ще придобият нови умения по ПРЧР (2021-2027 г.)

Процедурата „Започвам работа“ е първата за България в новия програмен период Над 170 000 заети и безработни ще бъдат включени в обучения за придобиване на нови умения по Програма „Развитие на...

Повече...

Чиста енергия: ЕС поставя акцент върху възобновяемите източници и ефективността

Европейският съюз е в процес на преразглеждане на законодателството си за използването на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Увеличаването на дела на възобновяемата енергия и по-пълноценното използване на енергията не само...

Повече...

НСИ: Лек ръст на промишленото производство през юли 2022 година

Индексът на промишленото производство нараства с 0.9% през юли 2022 г. спрямо предходния месец. Данните са на Националния статистически институт и са предварителни и сезонно изгладени. Увеличение спрямо предходния месец е...

Повече...

Инициатива „Компас за конкурентоспособност: път към благоприятна за бизнеса Европа“

Водещото събитие на Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/ за 2022 г. -  „Компас за конкурентоспособност: път към благоприятна за бизнеса Европа“, ще се проведе в Брюксел в сградата на...

Повече...

Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023—2027.: Комисията одобрява първите стратегически планове по ОСП

Европейската комисия одобри първия пакет от стратегически планове по ОСП за седем държави: Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания. Приемането на пакета представлява важна стъпка към въвеждането на новата ОСП...

Повече...

Информационна среща „Големите пари за малкия и среден бизнес“ – възможностите за финансиране на МСП по НПВУ

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерство на иновациите и растежа организира информационната среща "Големите пари за малкия и среден бизнес: Възможностите за финансиране по Националния...

Повече...

Регионален форум GS1 в Европа 2022

На вниманието на фирмите, опериращи в сферата на храните Регионалният форум GS1 в Европа 2022 ще се проведе от 17 до 20 октомври в Амстердам, Нидерландия, с домакин GS1 Нидерландия. Фирмите,...

Повече...