Актуални новини

СТАРТИРА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ С БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТРАНСФЕРА НА ТЕХНОЛОГИИ

На 6 и 7 март 2024 г. в турския град Трабзон се проведе първата среща по проект STEIDA (Strengthening Technology Transfer Ecosystem through Innovative and Digital Approaches), в който Българската търговско-промишлена палата (БТПП) участва като партньор.

Основната цел на проекта е да подобри сътрудничеството между бизнеса и висшите училища в сферата на трансфера на технологии, с което да се насърчи пазарната реализация на разработените от научните среди иновативни технологии и приложението им.

Основните целеви групи на проекта са малки и средни предприятия (МСП) и предприемачи, а като доставчици на технологичния напредък – висшите училища, академичната общност и иновационни развойни центрове.

Проектът се изпълнява в рамките на програма „Еразъм+“ с участието на 6 партньорски организации от 6 страни – България, Испания, Словакия, Словения, Турция и Хърватия. Консорциумът по проекта е формиран от представители на търговско-промишлени палати, университети, научни институти и технологични центрове.

Добри практики за трансфер на технологии

БТПП е координатор на дейностите по проучване на добри практики за управление на процесите, свързани с трансфера на технологии и комерсиализацията на патенти, както и развитието на предприемачеството в тази сфера.

По време на стартиращата среща по проекта в Трабзон партньорите обсъдиха предстоящите дейности и сроковете за изпълнението им.

Като първа стъпка, всеки партньор ще изготви проучване относно функциониращата екосистема на национално ниво и ще представи добри практики за трансфер на технологии. Впоследствие ще бъде разработена учебна програма и ще се проведе онлайн пилотно обучение за повишаване на капацитета на заетите в областта на трансфера на технологии.

Платформа за иновативни разработки

Също така ще бъде разработена и платформа с база данни за иновативни научни разработки по сектори на индустрията, които могат да намерят приложение в дейността на предприятията за справяне с предизвикателствата, свързани с намаляване на отпадъците от производството, подобряване на енергийната ефективност и цифровизацията.

При първоначалното проучване, проведено от БТПП, беше установено, че по-голяма част от българските висши училища осъзнават ползите от трансфера на технологии и за целта са създали свои структури,  т. нар. „офиси за технологичен трансфер“, които работят в тази област. По време на изпълнението на различните проектни дейности, Палатата ще разчита на съдействие от страна на университетите, с които поддържа тясно сътрудничество и има подписани споразумения за партньорство.

Източник: Българска търговско-промишлена палата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *