Актуални новини

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ

Управляващият и националният орган на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция стартират информационна кампания за кандидатите по Приоритет 1“ „Щадящ околната среда трансграничен регион“. Поканата е насочена към микро, малки и средни предприятия от трансграничния регион, които желаят да подобрят енергийната си ефективност и да преминат към кръгови производствени процеси.

Първото информационно събитие ще се проведе на 23 януари 2024 г. в  Тракийския университет в гр. Одрин. На него ще бъде предоставена подробна информация за целите и специфичните изисквания на поканата, допустимостта на кандидатите, дейностите, разходите, практически насоки за успешно разработване на проектните идеи и попълване на необходимите документи за кандидатстване. Презентациите ще бъдат на английски език. За участие в него е необходима предварителна регистрация.

На следващия ден, 24 януари 2024 г., отново в Тракийския университет в Одрин, ще се състои форум за търсене на партньори. Основната цел на мероприятието ще бъде да подпомогне бизнеса в намирането на партньори за участие в проектите, което е задължително условие за кандидатстване по програмата. Партньорските форуми са и място за генерирането на интересни идеи за проекти. Организациите, които проявяват интерес да участват в Партньорския форум, следва да попълнят регистрационния формуляр най-късно до 19 януари, като същият е достъпен на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYHbcmBNY7DmFH7hWwKxobVtAhygzYudhp1VzoS_NrfM1JAA/viewform

В България също се предвижда да има информационно събитие. То ще се проведе на 30 януари 2024 г. в гр Бургас. За участие в него е необходима предварителна регистрация на следния адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaJqXi7SyscTDmkYezY3bk5RbdZ9-ZanoW-8x9tF1Zm8YfQ/viewform

Цялата информация за събитията, както и формулярите за регистрация могат  да бъдат намерени на следния интернет адрес:  https://ipa-bgtr.mrrb.bg/bg/node/120

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *