Актуални новини

Бизнесът очаква цените да растат още заради недостиг на служители и скъпи материали

Икономическата среда леко се подобрява, показват резултатите от анкетите на НСИ сред фирмите. Промишлената инфлация отново се ускорява

Бизнес климатът в България минимално се подобрява през януари и достига най-високо ниво за последните месеци. Това показват резултатите от редовното допитване на НСИ сред фирми от различни сектори. Традиционно най-голям проблем за компаниите остава несигурната икономическа среда, а напоследък все по-значителна пречка пред дейността е и недостигът на служители. Това наред със скъпите материали запазва високи нагласите сред мениджърите да повишават крайните цени. Междувременно след два поредни месеца забавяне промишлената инфлация отново се ускорява и достига 23.2% към декември.

Въпреки прогнозите за продължаващо забавяне на икономическата активност в страната и предстояща кратка рецесия в еврозоната цялостно компаниите са по-оптимистично настроени в сравнение с година по-рано. Спрямо предходния месец подобрение има в промишлеността и търговията, докато оценките в строителството и услугите спадат.

Подобрение в промишлеността и търговията

Нагласите сред промишлените предприятия леко се подобряват, като показателят за сектора се покачва с 1 пункт през януари според бизнес анкетите на НСИ. Това се дължи на положителни оценки за настоящото и очакваното състояние на компаниите. Прогнозите за износа и производствената активност обаче са по-умерени. Несигурната икономическа среда остава най-голямото предизвикателство за сектора, но тежестта му намалява. Все повече фирми изпитват недостиг на работна ръка – над 31% от анкетираните. Следващите значими затруднения са свързани с търсенето от страната и чужбина. Над 20% от мениджърите са настроени проинфлационно.

През януари спад на нагласите има в строителството след няколко поредни месеца на подобрение, като показателят се понижава с 0.8 пункта заради по-резервирани оценки за състоянието на бизнесите и отрицателни такива за активността. Освен общата несигурност най-големите проблеми за бранша са високите цени на материалите (за над половината от анкетираните строителни компании) и недостигът на работна ръка (за над 36% от тях), което е знак, че продажните цени вероятно ще продължат да растат. Въпреки това над една четвърт от мениджърите на строителни фирми оценяват търсенето като недостатъчно, като този дял рязко скача спрямо месец по-рано.

Най-отчетливо през януари е подобрението на нагласите сред търговците на дребно, като оценката за икономическата среда в сектора се покачва с 1.9 пункта благодарение на по-оптимистични очаквания. Несигурността и конкуренцията са най-големите предизвикателства пред бранша, следвани от недостатъчно търсене. Въпреки това нарастват нагласите за ръст на продажните цени, докато над 23% от фирмите се затрудняват да си осигурят достатъчен брой служители.

Влошаване отчита бизнес средата в сектор услуги, където показателят спада с 1.1 пункта, тъй като оценките както за настоящото, така и за очакваното състояние на фирмите стават по-резервирани. Прогнозите за търсенето на услуги през следващите месеци обаче се подобряват. Освен икономическата несигурност затруднения за компаниите в сектора идват от конкуренцията и недостига на служители, макар тежестта им намалява. Над 18% от мениджърите предвиждат последващ ръст на цените.

Промишлената инфлация пак тръгва нагоре

Инфлацията в промишлеността се ускорява до 23.2% през декември, показват данни на НСИ, след като два поредни месеца се забавяше. Въпреки това показателят остава над два пъти надолу спрямо достигнатия връх от близо 57% през септември. Най-много на годишна база растат цените на производителите в сферата на енергетиката – над 39%. Единствено в добива и преработката на метали се отчита спад на цените.

Източник: Капитал

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *