Актуални новини

Бизнес посещение на делегация от Бургаската търговско промишлена палата в Москва и Перм, Русия

26.02.2018Russ 1

 

От 26 февруари до 03 март 2018 г. делегация от български предприемачи беше на бизнеспосещение в Русия. Събитието бе организирано от Бургаската търговско промишлена палата и Представителството на Пермската промишлено-търговска камара в България.Съставът на делегацията включваше собственици и управители на фирми от Бургас, Варна,Добрич и Пловдив в областта на науката , туризма, жилищното и промишленотостроителство, търговия ипроизводство на строителни материали , градската инфраструктура и архитектура, производството на козметика, електротехниката, автомобилната промишленост, търговията с промишлени стоки и хранителни продукти.

В Москва делегацията бе приета от българския посланик в Русия г-н Бойко Коцев. Бяхапроведени активни разговори в Търговското представителство на България в Русия, сръководителя му г-н Чавдар Христозов и със сътрудниците в представителството.Делегацията се запозна с информация за секторите на икономиката, в които може дабъдат разширени двустранните отношения, свързани с вноса и износа и с присъствиетона български фирми на руския пазар.
Делегацията беше приета от Московската търговско промишлена палата и лично отнейния председател г-н Владимир Платонов. Бяха проведени разговори и обсъждане на взаимните интереси на двете бизнес организации и беше взето решение да се подготви иподпише споразумение за партньорство между ТПП на Москва и Бургас.Бизнес пътуването продължи с посещение на гр. Перм. Там участниците в делегацията се срещнаха с министъра на икономическото развитиена Пермския край г-н Максим Колесников, който подчерта важността на двустраннитеотношения между регионите на нашите две държави. В своята презентация той очертаосновните области за възможно партньорство: в сферата на информационнитетехнологии, иновативен инженеринг, туризъм, култура. От своя страна главният секретарна Бургаската търговско промишлена палата г-жа Боряна Желева изнесе презентация заикономическия и инвестиционен потенциал на Бургаска област и дейността на Бургаската Палата. Основното мероприятиебе проведенатаборса за обмен на бизнес идеи и установяване на контакти между пермските и българските предприемачи, организирано участието на Центъра за подкрепа на износа на Пермския край.
Срещите започнаха с приветствия от страна на председателя на Пермската ТПП г-н ОлегЖданов, заместник-председателя на Камарата на Бургас г-н Светослав Динев иръководителя на Центъра за подкрепа на износа на Пермския край г-н Дмитрий Иванов.
От руска страна в контактната борса взеха участие повече от 20 фирми и организации. Наследващия ден с почти всички участници в делегацията бяха проведени допълнителнииндивидуални срещи и посещение на местни предприятия. Определени са основнитенаправления за сътрудничество и за продължаване на преговорите.
Вечерната програма на 1-ви март продължи със среща на българската делегация и представители на Клуба на жените ръководители на предприятия към Пермската ТПП, които отбелязаха своята 70-та юбилейна среща . Вечерта бе посветена на честването на българския празник на пролетта „Баба Марта“ , Националния празник на България – 3-ти март ина Международния ден на жената.
Поздравления бяха изказаниот ръководствата на двете търговски организации в лицето на г-н Светослав Динев – Зам. председател на БсТПП и Председателя на ТПП Перм г-н ОлегЖданов. Приветствие към присъстващите бе поднесено и от почетния гост г-н Сергей Андронов, главен изпълнителен директор на „ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез“, почетен гражданин на град Бургас — бивш управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“.
На 2-ри март делегацията беше приета в администрацията на град Перм от първиязаместник-кмет г-н Виктор Агеев. Членовете на делегацията споделиха своитевпечатления, свързани с новите контакти и направленията, в които виждат бъдещотопартньорство.
Делегацията посети също така Технопарк „Перм“, който беше оценен като много успешенформат на инфраструктура за стартиращи фирми и същевременно като пример замодерно и ефективно използване на свободни помещения в стара сграда на промишленопредприятие.
Бизнес посещението на българската делегация беше много наситено със срещи ипреговори, което предполага продължаване на контактите и взаимноизгоднотопартньорство за двата региона на Русия и България. Работата на делегацията бешеотразена в специализираните бизнес медии на гр. Перм.

26.02.2018Russ 2

26.02.2018Russ 3

26.02.2018Russ 4

26.02.2018Russ 5

26.02.2018Russ 6

26.02.2018Russ 7

26.02.2018Russ 8

26.02.2018Russ 9

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *