GS1

GS1 България (ЕАН България)   тел. 056/810072 -          Популяризира използването на системата от стандарти GS1 за нуждите и по- ефективното функциониране на производството и търговията в България -          Съдейства за регистрация и издаване на...

Повече...

Ваучери за храна

Съдействие на фирмите за получаване на ваучери за храна Бургаска търговско промишлена палата съдейства на фирмите при предоставяне на ваучери за храна на техните служители по наредба №7 на МТСП и...

Повече...

АТА Карнети

Издаване на АТА Карнети – международни унифицирани митнически документи Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и...

Повече...

Сертификати за произход на стоки

Българската търговско-промишлена палата издава и заверява различни документи, подпомагащи българските търговци за осъществяване на външнотърговската им дейност. Сертификати за произход на стоки Сертификати за произход на стоки форма А АТА карнети Информация за необходимите...

Повече...

Сертификати (удостоверения) и референции от търговския регистър

Издаване на сертификати (удостоверения) и референции от търговския регистър Въз основа на данните от регистъра БТПП издава сертификати и референции за статута и финансовото състояние на регистрираните фирми, които ги легитимират...

Повече...

Регистрация на търговски представителства

Регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица На основание чл.24 ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, в търговския регистър на Палатата задължително се вписват търговските представителства на чуждестранни лица. Решението...

Повече...

Регистрации в Търговски регистър на БТПП

Регистрация в единнен доброволен търговски регистър на БТПП БТПП поддържа повече от 40 години Единен търговски регистър на български фирми и други правни субекти, който е доброволен. Неговата основна, приоритетна функция е...

Повече...

Покани-декларации за бизнеспътуване на чужденци в Р България

Съдействие за заверка на покани-декларации за бизнеспътуване на чужденци в Р България БсТПП  консултира  фирмите за условията и изискваннията на  режима за заверка на покани-декларации за бизнеспътуване на чужденци в Р...

Повече...