Дейности, извършвани от Бургаска Търговско-промишлена палата 
1. Издава сертификати за произход на стоки.
2. Вписване в Търговския регистър на БТПП.
3. Заверка на външнотърговски документи.
4. Съдействие за издаване на покани за бизнес визи.
5. Офертна информация от фирми в страната и чужбина.
6. Издава рекламно информационен бюлетин и рекламира и популяризира дейността на фирмите – членове.
7. Извършва легализирани преводи.
8. Извършва оценка на недвижими имоти.
9. Организира и провежда семинари, конференции и обучения по актуални теми за бизнеса.
10. Съдейства за издаването на АТА – карнети.
11. Съдейства за получаване на фирмен префикс в системата на GS1 – България /баркод/.
12. Организира бизнес пътувания в страната и чужбина в зависимост от конкретния интерес на фирмите.
13. Осъществява срещи и контакти с чуждестранни фирми и бизнес организации.
14. Предоставя информационни услуги относно законодателството на Европейския съюз и европейските норми и стандарти.
15. Организира обучения, квалификации и преквалификации в зависимост от потребностите на фирмите членове.

Партньорство с Агенция „Митници“ за опростяване на митническите процедури за български компании

В БТПП се проведе работна среща между председателя Цветан Симеонов и представители на Агенция „Митници“ - Пламен Павлов, заместник-директор, Илияна Цоловска, директор на дирекция „Последващ контрол“, и Росен Василев, директор...

Повече...

Услуги

Дейности, извършвани от Бургаска Търговско-промишлена палата 1. Издава сертификати за произход на стоки. 2. Вписване в Търговския регистър на БТПП. 3. Заверка на външнотърговски документи. 4. Съдействие за издаване на покани за бизнес визи. 5....

Повече...

GS1

GS1 България (ЕАН България)   тел. 056/810072 -          Популяризира използването на системата от стандарти GS1 за нуждите и по- ефективното функциониране на производството и търговията в България -          Съдейства за регистрация и издаване на...

Повече...

Ваучери за храна

Съдействие на фирмите за получаване на ваучери за храна Бургаска търговско промишлена палата съдейства на фирмите при предоставяне на ваучери за храна на техните служители по наредба №7 на МТСП и...

Повече...

АТА Карнети

Издаване на АТА Карнети – международни унифицирани митнически документи Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и...

Повече...