Бизнес делегация за представяне на хранително-вкусовата промишленост и винопроизводство то на Р България с провеждане на бизнес форуми и двустранни срещи в гр. Подгорица , Черна гора и гр. Прищина, Република Косово, 23-27 октомври 2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В периода 23- 27 октомври 2023 г., Изпълнителната агенция за  насърчаване  на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес делегация в гр.  Подгорица  и гр. Прищина, която...

Повече...

ПОКАНА За Семинар: Възможности за подкрепа на предприемачи и МСП „Акселераторска програма за стартъпи в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ“

Дата: 16 октомври 2023 г./ понеделник Начален час: 10:30 ч. Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски" - филиал Бургас, Конгресен център -Морска гара, Бургас   Прилагаме файла с поканата и програмата

Повече...

ПОКАНА ЗА СЪВМЕСТНО МЕРОПРИЯТИЕ НА БсТПП с Индустриален и логистичен парк Бургас, Тайвански съвет за международна търговия TAITRA и Консултантска фирма ФИНСИС

Уважаеми дами и господа, Бургаската търговско промишлена палата, съвместно с Индустриален и логистичен парк Бургас, Тайвански съвет за международна търговия TAITRA и Консултантска фирма ФИНСИС  Ви канят да вземете участие в...

Повече...

Международна изложба и Икономически форум в Гомел, Беларус

  Бургаска търговско-промишлена палата има удоволствието да информира за предстоящото XVII-то издание на Международната изложба „Пролет в Гомел”, насрочена за провеждане в периода 19-21.05.2016 г.  и за XIII-тия Гомелски Икономически Форум...

Повече...

Събитие за намиране на бизнес партньори Match4Industry 2016 в Коджаели, Турция

Бургаската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви информира, че в периода 26-27.05.2016 г. предстои провеждането на 5-тото издание на събитието за намиране на бизнес партньори Match4Industry, организирано съвместно от ABİGEM...

Повече...

Изложба „Да построим къща” – 2016, Гомел, Беларус

  В Бургаската търговско-промишлена палата постъпи информация от Гомелското отделение на Беларуска търговско-промишлена палата относно предстоящото 10-то издание на специализираната строителна изложба „Да построим къща”, насрочена за провеждане в периода 10-12.03.2016...

Повече...

Изложба Медууд 2016 – Атина

В Бургаската търговско-промишлена палата постъпи информация от посолството на република Гърция относно обявена покана до потенциални изложители за 6-тата Международна изложба Медууд, насрочена за провеждане в периода 7-10.04.2016 г. в...

Повече...

Кооперационна борса в Торгау, Германия

  Бургаската търговско-промишлена палата съобщава на своите членове, че в периода 14-15.04.2016 г. в Торгау, Германияще се проведе кооперационна борса, организирана от сдружение „Изток – Запад”. Целта на борсата е да...

Повече...

Конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие 2015

  По решение на Общото събрание на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, проведено на 08.12.2015 г. ще проведе Третия конкурс в две категории: за номинираие на иновативен...

Повече...