Проекти на Бургаска търговско-промишлена палата

Проект “Алтернативни видове туризъм – предпоставка за повишаване на устойчивостта на туристическия бизнес в трансграничния регион”

Проект „Стратегия за предприемачество и адаптация – Бизнес и иновации без граници“

Проект „От Черно до Егейско море – нови възможности за туризма и съпътстващия бизнес“

Наши партньори

Община Бургас

Община Бургас

Областна управа Бургас

Областна администрация Бургас

Българска търговско-промишлена палата

Българска Търговско-промишлена палата

ek

Европейска комисия

Европейски парламент

Европейски парламент

Европа Директно Бургас

Европа Директно Бургас

Услуги

check

Сертификат за произход на стоки

trade

Вписване в Търговския регистър на БТПП

info

Регистрация на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице

contract (1)

Заверка на външнотърговски документи

way

Съдействие за издаване на покани за бизнес визи

translate

Извършва легализирани преводи

bar-code

Съдейства за получаване на фирмен префикс в системата на GS1

work

Организира семинари, конференции и обучения за бизнеса

megaphone

Рекламира и популяризира дейността на фирмите-членове

valuation

Извършва оценка на недвижими имоти

handshake

Офертна информация от фирми в страната и чужбина

ata

Съдейства за издаването на АТА-карнети

money

Счетоводни услуги