Актуални новини

Европейският съюз окончателно прие Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии

Комисията приветства окончателното приемане на Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии, днес, с който Европейският съюз е на път да укрепи вътрешния си производствен капацитет за ключови чисти технологии. Създаването на единна и предвидима бизнес среда за сектора на производството на чисти технологии NZIA ще повиши конкурентоспособността и устойчивостта на промишлената база на Европейския съюз и ще подпомогне създаването на качествени работни места и квалифицирана работна сила.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайензаяви: Със Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии ЕС вече разполага с регулаторна среда, която ни позволява бързо да разширим производството на чисти технологии. Законодателният акт създава най-добрите условия за секторите, които са от решаващо значение за постигането на нулеви нетни емисии до 2050 г. Търсенето нараства в Европа и в световен мащаб и сега сме подготвени да посрещнем по-голямата част от това търсене с европейско предлагане.“

Чрез стимулиране на вътрешното производство на Европейския съюз на технологии за нулеви нетни емисии с нулеви нетни емисии (NZIA) ще намали риска да заменим зависимостта от изкопаеми горива с технологични зависимости от външни участници. Това от своя страна ще спомогне енергийната ни система да стане по-чиста и по-сигурна, като нестабилният внос на изкопаеми горива ще замести нестабилния внос на изкопаеми горива на достъпни цени и местно производство.

Основни мерки на закона

За да може Европейският съюз да стане лидер в сектора на чистите технологии, с NZIA се определя референтен показател за производствените мощности за стратегически технологии за нулеви нетни емисии, за да се отговори на поне 40 % от годишните нужди на ЕС от внедряване до 2030 г. Референтният показател осигурява предвидимост, сигурност и дългосрочни сигнали за създателите и инвеститорите и позволява да се проследи напредъкът. В подкрепа на проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и за увеличаване на наличността на обекти за съхранение на CO2 в Европа, NZIA също така определя цел от 50 милиона тона годишен капацитет за нагнетяване в геоложки обекти на ЕС за съхранение на CO2 до 2030 г.

В допълнение към определянето на цели новият регламент подобрява условията за инвестиции в технологии за нулеви нетни емисии чрез опростяване и ускоряване на процедурите за издаване на разрешения, намаляване на административната тежест и улесняване на достъпа до пазарите. Публичните органи ще трябва да вземат предвид устойчивостта, издръжливостта, киберсигурността и други качествени критерии в процедурите за възлагане на обществени поръчки за чисти технологии и търговете за внедряване на енергия от възобновяеми източници. Държавите членки ще могат да подкрепят набор от технологии за нулеви нетни емисии, като например слънчеви фотоволтаични уредби, вятърна енергия, термопомпи, ядрени технологии, водородни технологии, акумулаторни батерии и технологии за електроенергийната мрежа, чрез създаване на „стратегически проекти“, които ще се ползват от приоритетен статут на национално равнище, по-кратки срокове за издаване на разрешения и рационализирани процедури.

Енергоемките отрасли като стоманодобива, химическата промишленост или цимента, които произвеждат компоненти, които се използват в тези технологии за нулеви нетни емисии и които инвестират в декарбонизация, също могат да бъдат подкрепени чрез мерките в закона. Създаването на зони за ускоряване на нулеви нетни емисии ще улесни допълнително създаването на клъстери от промишлени дейности с нулеви нетни емисии в Европейския съюз.

NZIA включва мерки за инвестиции в образование, обучение и иновации със създаването на академии за промишленост с нулеви нетни емисии с цел обучение на 100,000 работници в рамките на три години и подкрепа за взаимното признаване на професионалните квалификации. Ще бъдат създадени регулаторни лаборатории за изпитване на иновативни технологии за нулеви нетни емисии при гъвкави регулаторни условия. И накрая, платформата „Net-Zero Europe“ ще служи като централен координационен център, където Комисията и държавите от Европейския съюз могат да обсъждат и обменят информация, както и да събират информация от заинтересованите страни.

Източник: Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *