Актуални новини

Как капитализмът победи комунизма във Виетнам

Осемгодишният Фунг Суан Ву и неговият 10-годишен брат имаха задължението да донасят храна за семейството си, което беше в постоянна битка с глада. Те живееха във Виетнам през 1980 г., така че това изискваше продоволствени карти.

Една от най-важните вещи на семейството беше книжка с ваучери за храна. Като по-голямо дете, братът на Ву се грижеше за нея, знаейки, че ако я загуби, семейството няма да има какво да яде. Ваучерите вътре бяха отпечатани върху восъчна жълта хартия. Те даваха разликата между това да останеш гладен и да имаш нещо за ядене, въпреки че храната никога не достигаше.

Ваучерите трябваше да бъдат осребрени в центровете за раздаване на храни. Хората често трябваше да чакат часове, понякога цял ден, за да получат малко храна, а тези, които искаха да имат по-добър шанс да си тръгнат с храна, идваха през нощта. Редяха се на опашка преди храната дори да бъде доставена, с надеждата, че ще пристигне по някое време. След като най-накрая дойде вашият ред, често се оказвате лице в лице със сурови служители. Както Ву споделя на Нанси К. Напиер и Дау Туи Ха в книгата им от 2020 г. „The Bridge Generation of Việt Nam“: „Длъжностните лица не бяха приятелски настроени. Те бяха властни и имаха власт. Имахме чувството, че трябва да молим за храната, която по право беше наша.“

Количеството храна, което получавате, зависи от състоянието на вашето семейство. Държавните служители получаваха повече, работниците във фабриките по-малко. Ако няма достатъчно ориз, хората получават вместо него пшеница, макар че едва ли някой знае какво да прави с нея: дори и да знаеха как да пекат хляб, обикновено не можеха да се сдобият с другите съставки. Във всеки случай те се нуждаеха от електричество, за да затоплят фурна, но електричество имаше само няколко часа на ден.

Днес виетнамците наричат тази епоха Thoi Bao Cap — „период на субсидии“ – времето на социалистическата планова икономика, преди реформите на свободния пазар от края на 80-те години.

През 1990 г. с брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението от 98 долара, Виетнам е най-бедната страна в света след Сомалия и Сиера Леоне. Всяка лоша реколта водеше до глад и Виетнам разчиташе на хранителна помощ от ООН и финансова помощ от Съветския съюз и други страни от Източния блок. До 1993 г. 79,7 процента от населението на Виетнам живее в бедност.

До 2020 г. нивото на бедност е спаднало до 5 процента. Сега Виетнам е една от най-динамичните страни в света, с жизнена икономика, която създава страхотни възможности за трудолюбиви хора и предприемачи. Някога държава, която не може да произведе достатъчно ориз, за да изхрани собственото си население, тя се превърна в един от най-големите износители на ориз в света, както и основен износител на електроника.

Война и централно планиране

След като френските колонисти са победени, Хо Ши Мин създава в Северен Виетнам система по модел на съветската планова икономика. През 1975 г., след като проамериканското правителство в Южен Виетнам пада и последните американски войски напускат страната, правителството на новообединената страна решава да въведе социализъм в съветски стил и на юг.

Войната е опустошила страната. Около 14-15 милиона тона бомби и експлозиви падат върху Виетнам, 10 пъти повече, отколкото са хвърлени върху Германия през Втората световна война. Напалмът доведе до тежки цивилни жертви. Само южните виетнамци загубиха 1,5 милиона души, включително 300 000 цивилни. До края на войната в Южен Виетнам има почти милион сираци и поне един милион военноинвалиди. Цивилните загуби в Северен Виетнам са по-ниски, отколкото в Южен, но той загуби много повече войници.

Планираната икономика означаваше още повече опустошение.

През 1977 г. правителството започва колективизация на селското стопанство и национализация на близо 30 000 частни малки предприятия. Много селяни на юг смятаха колективизацията за особено несправедлива, защото комунистите им бяха дали земя по време на войната, за да осигурят подкрепата им, а сега искаха отново да я отнемат. Много от тях се съпротивляваха на колективизацията, а някои напускаха земята си или продаваха животните си, вместо да работят в колективи. До 1980 г. само 24,5 процента от селското население на юг работи в колективи, в сравнение с 97 процента на север.

Селяните в Южен Виетнам реагираха чрез ограничаване на производството, което беше ориентирано предимно към техните собствени нужди“, обяснява Клаудия Пфайфер в книгата си Konfuzius und Marx am Roten Fluss (Конфуций и Маркс на Червената река). В рамките на няколко месеца земеделският сектор почти напълно се срива.

По-малко от 10 процента от обработваемата площ за едногодишни култури може да бъде изкуствено напоявана и отводнявана, въпреки че помпите са налични за около 40 процента от площта – недостигът на електроенергия и прекъсванията често прави използването им невъзможно. Едва 30 процента от нуждите на селскостопанския сектор от електроенергия са задоволени.

Държавните кооперации получават 40 процента от средствата на правителството, въпреки че те допринасят само с 5 процента от общото селскостопанско производство. Държавните колективи не възнаграждават членовете си за количеството ориз, което са произвели, а вместо това отчитат колко дни са работили. Ако сте работили 30 дни, получавате 30 точки, което ви дава право на определен дял от реколтата. Ако сте работили 20 дни, получавате 20 точки и съответно по-малко.

През 1980 г. Виетнам произвежда само 14 милиона тона ориз, въпреки че страната се нуждае от 16 милиона тона, за да задоволи основните нужди на населението си. Всяка неуспешна реколта води до незабавен недостиг на храна и до дажби. Вторият петгодишен план предвижда увеличение на БВП от 13 процента до 14 процента годишно за периода от 1976 до 1980 г. Всъщност той се е повишил само с 0,4 процента – и това при бързо нарастващо население. Селскостопанската продукция трябва да нараства с 8 до 10 процента годишно, а се повишава с 1,9 на сто. Планът предвижда годишно увеличение на промишленото производство от 16 до 18 процента; действителната средна годишна стойност е само 0,6 процента. В цялата северна половина на страната предлагането на неолющен ориз на глава от населението е намаляло с около една трета през втората половина на 70-те години.

По-голямата част от реколтата е произведена върху тази земя, която е частно обработвана. От 1976 г. до 1988 г. повече от 60 процента от доходите на членовете на кооперацията идват от 5 процента от земята, която им е разрешено да задържат, след като 95 процента е била колективизирана.

Първоначално новите управници на Южен Виетнам обявяват, че искат да национализират само чуждестранни предприятия. Виетнамските предприятия са трансформирани в така наречените парадържавни предприятия (предприятия с държавно участие). Но това трябва да бъде временна мярка: планът е всички предприятия постепенно да станат изцяло държавни. В индустрията възникват същите проблеми, както и в селското стопанство. Производството стагнира и държавното промишлено производство всъщност намалява с 10 процента от 1976 до 1980 г.

Международните санкции срещу Виетнам, наложени в отговор на нахлуването на страната в Камбоджа през 1978–1979 г., изострят икономическата криза в страната. По-късно същата година Китай влиза във война с Виетнам, задълбочавайки проблемите.

Но 1979 г. бележи и първия опит за смекчаване на социалистическата политика. Подобно на няколко чужди комунистически правителства преди него, връщайки се към Новата икономическа политика на Владимир Ленин през 20-те години на миналия век, виетнамският режим осъзнава, че оцеляването изисква отстъпление от идеологията му. „В началото на 80-те години на миналия век свободният пазар, на който цените се основават на изчисляване на разходите и търсене и предлагане, отново е разрешен“, пише Пфайфер. „В същото време са въведени първите съкращения на субсидиите за държавните предприятия.“

Тези първоначални реформи легитимират това, което вече се е случило като спонтанно развитие в няколко села. Много земеделски колективи и дори държавни предприятия отдавна си затварят очите за официалните правила и разпоредби. Фермерите отказват да работят в колективи и съсредоточават работата си върху малкото земя, която притежават, защото могат да продават произведените стоки на пазарни цени. Има неразрешени договори между колективи и семейства и между държавни ферми и частни търговци. Подобно спонтанно развитие на хората, а не партията, са основният източник на реформите.

Промените в политиката започват на местно ниво и след това са приложени на национално ниво. Провинциите в делтата на Меконг, например, преминават от система за субсидиране на дажби към пазарна система още през 80-те години. „Без такива незаконни или пилотни процедури, има доказателства, че пазарните механизми никога не биха се появили толкова бързо“, пише Тран Тхи Анх-Дао в книгата „Преосмисляне на азиатския капитализъм“ от 2022 г.

Тук виждаме паралели с развитието в комунистически Китай. Там също движенията отдолу са поне толкова важни, колкото реформите отгоре надолу, инициирани от държавата. Много преди забраната за частно земеделие да бъде официално вдигната през 1982 г., в цял Китай има спонтанни инициативи за повторно въвеждане на частната собственост, въпреки че това е официално забранено. Резултатът е изключително положителен: хората вече не са принудени да гладуват и земеделските добиви се увеличават значително. След като става ясно, че добивите са много по-високи, партийните функционери оставят хората сами да си правят сметката.

Първоначалният фокус на виетнамските реформатори е върху селското стопанство, по онова време най-важният икономически сектор. През 1981 г. например държавата въвежда Директива 100, която позволява на отделни семейства да използват кооперативна земя. По думите на Vu Le Thao Chi, това „поставя неписания обичай на семейното производство в официално санкционирана рамка“.

В началото на 80-те години във Виетнам са въведени редица други реформи, чрез които фирмите са отговорни за собствените си печалби и загуби. Предприятията могат сами да решават какво да правят с евентуалните свръхпечалби. Планиращите поддържат силен контрол, но ако не друго, се легализира това, което вече се е случвало незаконно. Така първият ключов декрет за реформа на държавната индустрия през януари 1981 г. изисква от фабриките да регистрират всички дейности, които извършват извън плана, като в същото време им позволява да придобиват и да разполагат с ресурси, необходими за увеличаване на техните доставка на суровини.

Въпреки че тези реформи подобряват ситуацията, доставките на основни храни все още не могат да задоволят нуждите на хората. Виетнам остава една от петте най-бедни страни в света. Официално във Виетнам има около 4 милиона безработни, но през април 1987 г. виетнамският посланик казва на външния министър на Унгария в поверителен разговор, че реалната цифра е 7 милиона. Междувременно инфлацията се повишава до 582 процента до 1986 г.

Тъй като месечните заплати осигуряват не повече от седмични разходи за живот, почти всички домакинства трябва да намерят допълнителни източници на доходи, за да компенсират недостига“, пише японският учен Мио Тадаши в книгата „Индокитай в преход“ от 1989 г. „Става обичайно в Ханой семействата да използват една стая от своите жилищни сгради, за да отглеждат прасета. Свиневъдството е най-добрият източник на допълнителен доход и повечето семейства превръщат една стая от тристаен апартамент за прасета, като свикват с шума, миризмата и лошите хигиенни условия.“

Дой Мой

Контролът върху Комунистическата партия се измества напред-назад между реформаторите и една фракция, която е по-подозрителна към промяната. След като са въведени първите реформи в края на 70-те години, идва период, в който либерализацията е замразена. На Петия партиен конгрес през 1982 г. тези, които се противопоставят на по-нататъшни промени, доминират.

Но проблемите на страната стават все по-належащи и постепенно реформаторите надделяват. На Десетия пленум на Петия централен комитет през май 1986 г. вицепремиерът То Хуу и други, които се противопоставят на реформите, губят местата си в Съвета на министрите. А на Шестия партиен конгрес през декември 1986 г. голям брой представители от Южен Виетнам подкрепят пазарните реформи. (Както Балаш Салонтай посочва в Journal of Asiatic Studies „частният сектор в никакъв случай не беше елиминиран така старателно, както на Север, и някои кадри бяха готови да впрегнат потенциала му за растеж.“)

Партийният конгрес е белязан от изблик на радикална самокритика. В една реч делегат открито заяви: „Народът загуби вяра в партията“. Официалният доклад за първи път се отказва от подробно описание на дългата, героична борба на виетнамския народ и съдържа само най-кратко изброяване на успехите на партията. Ръководството открито признава, че 1976–1980 г. са били загубени години, в които на практика не е имало икономически растеж, а докладът директно се занимава с проблеми като безработица, инфлация, корупция, ниско производство, намаляваща производителност на труда и екологични щети.

За виетнамците говори много, че не са се опитвали да обвиняват външни фактори, като природни бедствия или войните с Китай и САЩ, за тежката си ситуация. В заключителната резолюция на конгреса на партията се заявява, че „причините за сегашното положение трябва да се търсят преди всичко в грешките на ръководството на партията и държавата“. И виетнамците си извличат правилните политически уроци: реформите, одобрени на партийния конгрес и напреднали през следващите няколко години, се фокусират върху отблъскването на всемогъщата държава. Това е основополагащо събитие в историята на Виетнам, началото на фундаменталните реформи, които стават известни като Doi Moi („Обновяване“).

Реформите, приети през следващите няколко години, включват разрешение за частните производители да наемат до 10 работници (по-късно увеличени), премахване на вътрешните митнически контролно-пропускателни пунктове, премахване на държавния монопол във външната търговия, намалени ограничения за частните предприятия, премахване на почти всички директни субсидии и контрол на цените, отделяне на централното банкиране от търговското банкиране, премахване на основни елементи от централното планиране и ценови бюрокрации, връщане на предприятия в Юга, които са били национализирани през 1975 г. на техните бивши собственици или техни роднини, и връщане на земя, конфискувана в кампанията за колективизация през 70-те години, ако е била „незаконно или произволно присвоена“.

Както в Китай, лидерите на Виетнам не се опитват да внедрят нова система отгоре надолу с един замах. Започва се с експерименти на местно ниво. Когато те са успешни, се приемат по-широко.

В края на 1987 г. семейните фермери извоюват правото да наемат дългосрочно земя от ТКЗС и ДЗС. Тези права на земеделските производители на разпореждане със земя са разширени в конституцията от 1992 г. и Закона за земята от 1993 г. Въпреки че земята не може да се купува и продава като частна собственост, прехвърляемостта и наследяването на земята при дългосрочни наеми (до 75 години) е гарантирана.

Характерът на земеделските кооперации се променя. Колективите са разпуснати и сега фермерите се обединяваха доброволно. Новите кооперации се превръщат в доставчици, които предлагат определени услуги на фермерите, много по-евтино, отколкото кооперациите по социалистическо време. Услугите им стават както по-добри, така и по-евтини.

В промишления сектор предприятията също се ползват с много по-голяма автономия. Възможността на държавния щаб да се намесва пряко в стопанската дейност е ограничена. Икономическите отношения между предприятията трябва да се регулират с взаимни договори. Плановата икономика не е премахната изцяло, но сега планирането означава само определяне на стратегически цели за продължителни времеви рамки. Определянето на заплатите и използването на печалбите става въпрос за определяне от отделните предприятия. Както отбелязва Пфайфер, „предприятията дори получиха правото да продават, заемат или отдават под наем мощности, които не могат да бъдат използвани от предприятието в определен момент“ (въпреки че активите на бизнеса остават държавна собственост).

Няма голяма вълна от приватизации, както в някои източноевропейски страни. Вместо това държавните предприятия просто намаляват по отношение на частната икономика. Техните субсидии са намалени, което ги принуждава да работят по-ефективно и да се конкурират на пазара. Много нежизнеспособни предприятия трябва да подадат документи за фалит, а общият брой на служителите в държавните предприятия спада с около 30 процента (повече от 800 000 работници) от 1989 до 1992 г.

Преди това единствените разрешени частни предприятия във Виетнам са семейни фирми, на които не е разрешено да наемат наемен труд – поне официално. Сега компаниите имат право да наемат толкова работници, колкото желаят, или от които имат нужда. През 1990–1991 г. са въведени правните структури на еднолично дружество, дружество с ограничена отговорност и акционерно дружество. Това развитие кулминира през 1992 г. с член 21 от новата конституция, гарантиращ защитата на частната собственост върху средствата за производство срещу експроприация.

Преди 1989 г. държавата е фиксирала всички цени. Сега подобни разпоредби се прилагат само за електричество, бензин, цимент, стомана и транспортни услуги. Тази либерализация на цените води до подобряване на предлагането на стоки. Въпреки че много от цените продължават рязко да се повишават известно време, цените на основните хранителни продукти всъщност остават стабилни, а в случая с ориза те падат.

До началото на реформите държавата доминира във всеки аспект от външната търговия на Виетнам, която беше основно със социалистическия блок, преди всичко със Съветския съюз. Отварянето на страната означава посрещане на чуждестранни инвестиции и интегриране на Виетнам в световната икономика. След приемането на Закон за чуждестранните инвестиции през 1989 г. във Виетнам започватн да постъпват пари от Западна Европа, Сингапур, Южна Корея, Тайланд, Хонконг, Япония, Австралия и други страни.

Една от най-важните реформи включва премахването на системата от централно планирани спецификации и позволяването на компаниите да управляват собствения си износ и внос. Частният внос и износ на стоки е разрешен и почти за нула време Виетнам компенсира загубената търговия със социалистическите страни чрез увеличаване на обема на търговията си с капиталистическите страни, особено в Азия (Тайван, Южна Корея, Хонконг, Сингапур , Япония) и Австралия. Последват редица търговски споразумения, включително едно със Съединените щати.

През 1999 г. нов Закон за предприятията премахва още повече бюрократични пречки за частните компании. През петте години след влизането му в сила, Бил Хейтън пише в книгата от 2010 г. „Виетнам: Изгряващият дракон“, „160 000 предприятия са регистрирани. Повечето от тях са съществуващи предприятия, които са работили без лицензи и са се възползвали от новия закон, за да се регистрират.“ И тук реформаторите санкционират това, което вече се случва спонтанно.

Успехи и неуспехи

Брутният вътрешен продукт на Виетнам расте със 7,9 процента годишно от 1990 до 1996 г., по-бързо от която и да е друга азиатска страна освен Китай. Бедността рязко намалява. Според стандарта на Световната банка за крайна бедност – живеещи с по-малко от 1,90 долара на ден – 52,3 процента от населението на Виетнам е живеело в крайна бедност през 1993 г. До 2008 г. цифрата е спаднала до 14,1 процента. До 2020 г. той е само 1 процент. Този показател обаче е разработен за „икономиките с ниски доходи“, а Виетнам вече е преминал към категорията „доходи с по-нисък среден доход“, където бедността се определя като живот с по-малко от 3,20 долара на ден. По тази мярка равнището на бедност спада от 79,7% до едва 5%.

През 1980 г. продължителността на живота във Виетнам е била 62 години. Днес е 73,6 години.

Въпреки невероятните успехи, има много работа за вършене. Все още има твърде много държавни предприятия и те често работят неефективно. В някои икономически сектори, като корабостроенето и производството на тютюн, е абсолютно неправдоподобно правителството да има нужда да притежава компании, но въпреки това го има.

Виетнамското правителство избягва термина „приватизация“, предпочитайки да говори за „еквитизация“. Както и да го наречете, процесът буксува. От 2003 г. до 2006 г. общо 2649 държавни предприятия са били „акционирани“, но оттогава броят им е в ниския трицифрен или дори двуцифрен диапазон всяка година. И докато приватизациите включват редица много големи държавни предприятия, в повечето случаи държавата е запазила мажоритарни дялове в такива компании. (Някои държавни предприятия, които са се провалили в първоначалните си области, са принудени да променят бизнес моделите си, за да оцелеят. Те се възползват от собствеността си върху земя и достъпа до евтини държавни заеми, за да получат опора, например в недвижимите имоти или хотелиерски бизнес.)

Защо се бави приватизацията? От една страна, много държавни предприятия не работят достатъчно ефективно, за да дадат стимул на частните инвеститори да ги придобият. От друга страна, ако правителството настоява да запази контролния дял в компанията, инвеститорите може да подозират, че бюрократите няма да се откажат от контрола си. Въпросът е и за мотивите: ръководителите на държавните предприятия са партийни и нямат голям интерес фирмите им да бъдат приватизирани.

Това не е единственият конфликт на интереси в държавните предприятия. В своята книга от 2021 г. „Пресичане на улицата: Как да постигнем успех с инвестирането във Виетнам“ инвеститорът Анди Хо дава пример: „Една от първите ми инвестиции във Виетнам беше в компания за преработка на риба, която наскоро беше капитализирана, като правителството все още беше мажоритарен акционер.При посещението на завода в делтата на Меконг ни стана ясно, че повече от половината суровини (сурова риба) идват от рибните стопанства, собственост на семействата на ръководители на [държавно предприятие]. Изпълнителният директор винаги е успявал да гарантира 10 процента брутен марж!

Не е изненадващо, че Виетнам има проблем с корупцията. Когато Transparency International състави своя Индекс за възприемане на корупцията за 2021 г., Виетнам се класира на средното 87-мо място от 180 държави в класацията за 2021 г. Резултатът му не е толкова лош, колкото е преди няколко десетилетия, но не е и съвсем добър. Както ми каза един бизнесмен от Ханой: „Официалните списъци на заплатите на партийните и държавни функционери се публикуват във вестниците и много от тях получават само $500 или $1000 на месец. Въпреки това те често карат скъпи мерцедеси и водят охолен начин на живот. Разбира се, че е чудно: Откъде идват парите?“

Въпреки че Виетнам създава повече пространство за пазара и правителството вече не е толкова всемогъщо, колкото беше, партията все още запазва голямо влияние. Това повдига въпроса: До каква степен наистина е възможно да се борим ефективно с корупцията в еднопартийна система без свободна преса?

Но нека не отхвърляме това, което са постигнали. Виетнамците можеха да хвърлят вината за всичките си проблеми на последиците от колониализма и войната, но не го направиха — те се обърнаха към бъдещето. Дори и с тази еднопартийна диктатура под контрол, те позволиха огромно количество инициатива на обикновените хора. Официалните реформи бяха важни, но в значителна степен легитимираха това, което вече се извършва незаконно в безброй села.

Най-доброто, което политическото ръководство на една държава може да направи, е да се въздържа от противопоставяне на подобно спонтанно развитие и да създаде рамка на правна сигурност. Доказателството е огромното увеличение както на свободата, така и на богатството, което се показва днес във Виетнам.

Източник: Икономически Живот, 27.03.2024

Анализът на Райнер Цителман е за майското издание на Reason…

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *