Актуални новини

Законодателен акт за цифровите услуги

Законодателният акт за цифровите услуги е първият в света правен акт в цифровата област, който урежда отговорността на цифровите дружества в целия ЕС за съдържанието, публикувано на техните платформи.

Какво представлява Законодателният акт за цифровите услуги?

Законодателният акт за цифровите услуги е насочен към създаването на по-безопасна онлайн среда за цифровите ползватели и дружества и към защитата на основните права в цифровото пространство чрез установяване на нови правила относно:

 • борбата с незаконното съдържание онлайн, включително стоки, услуги и информация, при пълно зачитане на Хартата на основните права
 • справянето с рисковете за обществото в онлайн пространството
 • проследимостта на търговците в онлайн местата за търговия
 • мерките за прозрачност за онлайн платформите
 • засиления надзор

Съветът прие Законодателния акт за цифровите услуги на 4 октомври 2022 г. Новите правила се прилагат от 17 февруари 2024 г.

Законодателният акт за цифровите услуги е част от законодателния пакет за цифровите услуги, който заедно със Законодателния акт за цифровите пазари има за цел:

 • да се гарантира, че ползвателите на цифрови услуги имат достъп до безопасни продуктии да се защитят техните основни права
 • да се даде възможност за свободна и лоялна конкуренцияв цифровите сектори с цел стимулиране на иновациите и растежа

Какви нови мерки трябва да въведат дружествата?

Цифровите платформи трябва да въведат редица мерки за по-добра защита на ползвателите и повишаване на прозрачността. Тези мерки включват:

 • борба с продажбата на незаконни продукти и услуги
 • при зачитане на свободата на изразяване на мнение — противодействие и бърза реакция на незаконното съдържание(фалшиви новини, пропаганда, изказвания, проповядващи вражда и омраза, тормоз и малтретиране на деца) и даване на възможност на ползвателите да сигнализират за такова съдържание
 • използване на инструменти за модериране на съдържание, които включват възможността за оспорване на решения, когато съдържанието на ползвателите е премахнато или ограничено
 • повишаване на прозрачносттаза ползвателите по отношение на общите условия и начина, по който алгоритмите препоръчват съдържание
 • забрана на рекламата за децаи използването на чувствителни лични данни за таргетиране на реклами (пол, сексуална ориентация, раса, религия или политически убеждения)
 • забрана на т.нар. „тъмни модели“, т.е. подвеждащи интерфейси, които са предназначени умишлено да примамват ползвателите, например, да се абонират за услуги, без да забележат

Кои дружества са засегнати от Законодателния акт за цифровите услуги?

Всички посреднически онлайн дружества, които свързват ползвателите със съдържание, продукти и услуги на единния пазар на ЕС, независимо дали са установени в Съюза или извън него, трябва да спазват Законодателния акт за цифровите услуги. Това включва:

 • онлайн пазари
 • социални мрежи
 • платформи за споделяне на съдържание
 • онлайн платформи за пътуване и настаняване

Правилата са пропорционални на размера на дружествата и въздействието им върху обществото. Много малките платформи са освободени от повечето задължения.

По отношение на много големите онлайн платформи (VLOP) и много големите онлайн търсачки (VLOSE) с повече от 45 милиона активни ползватели се прилагат по-строги правила, като се има предвид ключовата им роля в електронната търговия, разпространението на информация и улесняването на обмена на мнения и идеи.

Източник: Европейска комисия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *