Актуални новини

Скок на преките чуждестранни инвестиции за първото полугодие на 2023 г.

Преките чуждестранни инвестиции имат благоприятен ефект върху икономиката на всяка страна. В България те са важен източник на растеж, който създава предпоставки за стабилна и устойчива икономика.  В страната-реципиент те осигуряват нови работни места и влияят положително на пазара на труда, като същевременно повишават конкурентоспособността и допринасят за трансфер на ноу-хау, което от своя страна повишава жизнения стандарт в страната.

По предварителни данни на БНБ  нетният поток на преките инвестиции в страната за периода януари – юни 2023 г. е положителен и е в размер на 1 796.4 млн. евро (1.9% от БВП). Това бележи ръст с 880.2 млн. евро (96.1%) спрямо този за януари – юни 2022 г.

Кои са най-големите инвеститори по страни у нас?

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юни 2023 г. са от Нидерландия (508.9 млн. евро), Австрия (231.5 млн. евро) и Белгия (203 млн. евро).

Общият размер на преките чуждестранни инвестиции в България за периода от 1999 г. до януари-март (първо тримесечие) 2023 г. възлизат на 56 593.9 млн. евро

Източник: Българска агенция за инвестиции

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *