Актуални новини

НСИ: Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2023 година

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2023 г. е 2 668 лв. и нараства с 20.9% спрямо същото тримесечие на 2022 година, показват данните на Националния статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (57.3%), следван от доходите от пенсии (30.4%) и от самостоятелна заетост (6.2%). Спрямо второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 3.2 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост – с 1.9 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 4.0 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 1 193 на 1 528 лв. (с 28.1%);
 • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 96 на 165 лв. (със 72.4%);
 • Доходите от пенсии се увеличават от 760 на 812 лв. (с 6.9%);
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 48 на 51 лв. (с 6.9%).

През второто тримесечие на 2023 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.5%, а делът на дохода от натура – 0.5%.

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2023 г. е 2 379 лв. и се увеличава с 21.3% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31.0%), следвани от разходите за жилище (16.4%), данъци и социални осигуровки (14.7%) и транспорт и съобщения (11.6%).

Спрямо второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.2 процентни пункта. Делът на разходите за жилище намалява с 0.9 процентни пункта, а на разходите за транспорт и съобщения – с 0.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 612 на 738 лв. (с 20.6%);
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 78 на 95 лв. (с 21.1%);
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 68 на 85 лв. (с 25.3%);
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 339 на 389 лв. (с 14.8%);
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 125 на 133 лв. (с 6.2%);
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 241 на 276 лв. (с 14.3%);
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 72 на 110 лв. (с 52.1%);
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 251 на 348 лв. (с 38.5%).

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия – от 18.9 на 17.7 кг и на кисело мляко – от 7.4 на 6.8 килограма.

Увеличава се потреблението на плодове – от 9.7 на 10.0 кг, на месни произведения – от 3.5 на 3.7 кг и на прясно мляко – от 4.4 на 4.6 литра.

Без промяна остава потреблението на яйца, картофи и зрял фасул.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *