Актуални новини

„Еразъм+“: избрани са 159 проекта за модернизиране на висшето образование в световен мащаб

Европейската комисия избра 159 проекта, на които да бъде отпуснато финансиране по линия на действието за изграждане на капацитет в областта на висшето образование по програмата „Еразъм+“, което подкрепя модернизацията и качеството на висшето образование в трети държави по света. Всички тези проекти са насочени към постигане на общата цел да се подкрепи международното сътрудничество в областта на висшето образование, да се подобрят образователните системи и да се засилят растежът и просперитетът в световен мащаб.

В рамките на избраните тази година проекти 2 500 заинтересовани страни в областта на висшето образование от почти 130 държави от ЕС и по света ще работят заедно за модернизиране и интернационализиране на висшето образование. Общият бюджет за 2023 г. в размер на 115,3 милиона евро ще допринесе например за професионализация в областта на математиката в Централна Африка; университетско образование по право, и по-специално в областта на равноправието и равнопоставеността, за уязвими групи в Латинска Америка; учебни програми за устойчива синя икономика в Южното Средиземноморие; и курсове за преобразуваща промяна в здравното образование в Югоизточна Азия. Проектите в други региони са съсредоточени върху предприемачески умения за жените от Централна Азия, готовност за цифрово образование в Западните Балкани, развитие на бюрата за международни отношения на университетите в Близкия изток и учебни програми за продоволствена устойчивост и устойчивост на изхранването в Западна Африка.

Тази година ЕС също така задели 5 милиона евро допълнителна подкрепа за Украйна в подкрепа на широкомащабен проект по „Еразъм+“ за университети, насочен към укрепване на цифровата среда за висше образование в Украйна. В рамките на проекта, наречен DigiUni, който ще продължи четири години, ще бъде разработена високоефективна цифрова платформа за украинските университети, която ще бъде от особена полза за студентите, на които се е наложило да напуснат страната или са вътрешно разселени. Тя ще осигури непрекъснатост на образованието за студентите, записани в украинските висши учебни заведения на украински език и в съответствие с украинската учебна програма. По-специално платформата DigiPlatform ще предложи цифрова учебна среда с цел разработване на обучение по техники за онлайн преподаване и адаптиране на учебното съдържание за предаването му онлайн или във виртуална среда.  Проектът, координиран от Киевския националния университет „Тарас Шевченко“, ще включва висши учебни заведения и заинтересовани страни от шест държави — членки на ЕС (Белгия, Чехия, Франция, Германия, Полша и Испания), и 15 други украински партньори, сред които девет национални университета, министерствата на образованието и цифровата трансформация, Националната агенция за осигуряване на качеството на висшето образование и три сдружения, представляващи сектора на информационните технологии и студентите.

Като част от подкрепата по програмата за региона на Източното съседство, в други 19 проекта за изграждане на капацитет участват украински университети и органи, някои от които разглеждат ролята на университетите в процеса на възстановяване, както и предложения за реформа на учебните програми, които се съсредоточават върху мира и многостранното сътрудничество като междусекторни елементи в обучението, или развитието на умения в областта на енергийната ефективност.

Споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства ще бъдат подписани до ноември 2023 г., така че дейностите по проектите да могат да започнат преди края на годината.

Контекст

Създадена преди 36 години, „Еразъм+“ е една от най-емблематичните програми на ЕС, като вече почти 13 милиона души са участвали в нея. Тя разполага с общ прогнозен бюджет в размер на 26,2 милиарда евро за периода 2021—2027 г. и поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *