Актуални новини

Оценка на потребителските нагласи през юли 2023 г.

Общият показател на доверие на потребителите през юли 2023 г. се увеличава с 3.2 пункта спрямо априлското си равнище (от -28.7% на -25.5%), което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население, отчита Националният статистически институт.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи леко подобрение, в резултат на което балансовият показател се покачва с 3.9 пункта (от -63.4 на -59.5). Очакванията на живеещите в градовете остават благоприятни за разлика от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с предходното наблюдение.

Оценките на потребителите за финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-позитивни спрямо три месеца по-рано.

Потребителите продължават да смятат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани през април. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения (понижение на балансовия показател с 1.3 пункта от 14.7 на 13.4).

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им за възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца се влошават.

Същевременно и лихвите по депозитите остават близки до нулата заради свръхликвидността на банките, но пък спестяванията на домакинствата не спират да растат. По данни на БНБ към април се повишават с 904 млн. лв.

Последната анкета на НСИ отчита лек спад на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-резервирани.

Източник: Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *