Актуални новини

Правото за ремонт и поправка на стоки насърчава кръговата икономика

Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/ разпространи вчера позиция по въпросите, свързани с насърчаване ремонтирането и поправката на стоки и изделия в ЕС, като възможност за подкрепа устойчивия преход към по-ефективна икономика. Все пак, трябва да се вземе предвид позицията на бизнеса относно условията, при които ще се поправят продуктите. Постигането на по-големи възможности за ремонт или поправка ще изисква значителни промени в съществуващите правни регулации и внимателно обмисляне на пазарните цени, свързани с ремонти. Финансовите и нефинансови поощрения са нужни за да се подпомогнат ежедневните бизнес операции и да се намали потенциалното забавяне при връщане на ремонтираните стоки.

Мрежата от търговски палати в Европа е ангажирана към зелена, дигитална, ресурсно ефективна и кръгова икономика и този ангажимент директно се пресича с предложеното законодателство за право на ремонт и поправка. Връзката е многопластова.

Първо, повечето компании имат ангажименти за корпоративна социална отговорност, които ги насърчават да възприемат екологични практики. Тези практики обхващат концепцията за възможност за ремонт, като по този начин са в съответствие с по-широката тенденция за производство и доставка на екологични продукти. Тъй като компаниите в мрежата на Европалати стават все по-екологично осъзнати, „правото на ремонт“ става все по-уместно, защото подчертава устойчивите модели на производство и потребление.

На второ място, членовете на Европалати посочват, че предложението има практически последици за бизнес стратегиите и операциите. В много случаи, възможността за ремонт може да не е най-устойчивото решение и закупуването на по-модерно устройство може да бъде за предпочитане пред ремонта на старо устройство, ако например новото устройство консумира значително по-малко енергия, вода или друг вид ресурси. По-дългият живот на продукта може да изглежда привлекателен за целите на дълготрайността, но понякога замяната на неефективен продукт е по-устойчива.

Търговските палати отбелязват също, че бързият темп на технологично развитие кара много потребители да заменят продукти, дори и те да функционират доста добре спрямо техническите си спецификации. Законодателството трябва да се прилага само когато няма други налични средства и ненужните тежести или разходи трябва да бъдат сведени до минимум.

Мрежата на търговските палати се застъпва за подход отдолу нагоре, насърчавайки бизнеса доброволно да се ангажира с устойчивост. Европалати подчертава, че вярва в стимулирането на сигурна бизнес среда, която дава приоритет на ефективните процеси и разпределението на ресурсите, вместо прилагането на нормативни мерки отгоре надолу. Този подход дава възможност на бизнеса да поеме инициативата в усилията за постигане на устойчивост, като същевременно гарантира, че пазарът остава адаптивен и бързо реагиращ.

Накрая, наложително е да се насърчи ролята на потребителите в кръговата икономика. Тази цел изисква прилагането на стратегически политики, които включват мерки за повишаване на осведомеността относно възможностите за поправка и ремонт и подобряване на познанията на потребителите относно съществуващите законови гаранции и финансови стимули.

Пълният текст на позицията на Европалати на английски език можете да видите ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *