Актуални новини

Над 460 млн. лв. по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. ще бъдат инвестирани в градски и регионални инфраструктурни проекти чрез финансови инструменти

Управляващият орган в МРРБ и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД подписаха финансово споразумение за инвестиции в градска и регионална инфраструктура по Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г., в частта съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Заместник-министърът и ръководител на Управляващия орган на програмата Ангелина Бонева обясни, че със споразумението, по което МРРБ и Фонда на фондовете са работили усилено около 18 месеца, се дава старта и на финансовите инструменти по ПРР 2021-2027 г. Тя благодари на екипа на Фонда и на финансовите посредници за дейностите дотук, особено по отношение на общинските и публично-частните инициативи. „Имаме прекрасни практики, стартирали през инструмента JESSICA още в първия програмен период 2007-2013 г. за България, с финансовите посредници, които работят на терен и виждат пречките пред небезвъзмездното финансиране в България и въпреки трудностите го развиват и утвърждават като работещ модел, който води до качествени и устойчиви проекти“, каза тя. И допълни: „Ясни са ползите от инструментите, тъй като не само се реализират приходи, но и се гарантира привличане на допълнителен частен капитал за финансиране на инфраструктура.“

Изпълнителният директор на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД Павел Лисев информира, че по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. са подкрепени над 125 проекта с крайни получатели основно общини и партньорства с общини. И допълни, че в сегашния програмен период за целта са предвидени над 460 млн. лв., разделени в две приоритетни оси. Изпълнителният директор на Фонда подчерта успешното сътрудничество с Управляващия орган в МРРБ и изказа благодарност към посредниците, които изпълняват действащия инструмент. Той изрази очакване наличният ресурс по ОПРР да бъде усвоен успешно и в пълна степен и да бъдат постигнати целите на регионалното инфраструктурно развитие в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *