Актуални новини

13-ият Световен конгрес на търговските палати разпространи Женевски манифест

През миналата седмица се проведе Световният конгрес на търговските палати в гр. Женева, Швейцария под надсов „Иновации от всички и за всички“. Наред с иновациите и нуждата от тях бяха разисквани и теми, свързани с дигитализацията и дигиталната търговия.

На конгреса в Женева бяха отбелязани и 60 години от издаването на първия АТА Карнет със специална сесия „От хартиения произход до дигиталното бъдеще“. На нея бе представено как през годините АТА карнетът се превръща в стандарт за временен внос, износ и транзит, както и какви са плановете за запазването на карнетите в дигиталната ера. БТПП е единствената организация в България, оторизирана да издава и гарантира АТА карнети – международни унифицирани митнически гаранционни документи за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Подробности за процедурата за издаване на АТА карнети ще намерите на сайта на БТПП

БТПП беше представена от Ивайло Стоянов, експерт-юрист в БТПП, и на сесията, посветена на сертификатите за произход, по време на която бяха дискутирани някои от предизвикателствата пред търговските палати по отношение на опитите за дигитализация и навлизането на нови онлайн приложения в процеса по одобряването на сертификатите.

Напомняме, че БТПП е единствената международно призната организация в България, акредитирана от Международната търговска камара – Париж, да издава и заверява сертификати за произход на стоки. Палатата бе сред първите 11 търговски палати, акредитирани от МТК за извършване на дейността. Понастоящем броят им е 733 от 30 държави.

БТПП, в унисон с политиките на МТК – Париж за въвеждане и прилагане на съвременни методи и форми на работа и за разширяване на предлаганите дигитални услуги, разработи и внедри нова функционалност за фирмите-износители. Създаден бе модул за дистанционно попълване и изпращане в БТПП по електронен път на заявления и формуляри за издаване на сертификати за произход с приложени към тях доказателства. Процедурата се усъвършенства и предвижда постепенно преминаване към издаване на електронни сертификати за произход на стоки.

Подробна информация е публикувана на сайта на БТПП  и Линк към процедурата

За допълнителна информация и въпроси по темата се обръщайте към служителите на БТПП в гр.София – e-mail: tradereg5@bcci.bg и към експертите  по региони: https://www.bcci.bg/telephones/regional

По време на Световния конгрес на търговските палати бе разпространен и Манифест – Geneva Manifesto, който демонстрира ангажиментите на търговските палати от цял свят за поддържане на отношения на сътрудничество, независимо от преобладаващите политически различия; насърчаване на търговията като двигател на мира, просперитета и устойчивото развитие и избягване на ненужното фрагментиране на световната икономика.

БТПП подкрепи документа, с който търговските палати се ангажират да удвоят колективните си усилия за улесняване внедряването на инструменти, услуги и мрежи, които могат да направят реална промяна в икономика:

  • да бъдат единни в предоставяне на помощ към малките предприятия да станат по-конкурентоспособни чрез достъп до глобални вериги за създаване на стойност;
  • да разширят използването на цифрови инструменти за подобряване интегритета и достъпността на системите за произход – надграждайки ключовата роля, приписана на търговските палати при издаването на сертификати за произход съгласно Женевската конвенция за опростяване на митническите формалности точно преди сто години;
  • да насърчават приемането на цифрови търговски стандарти и оперативно съвместими търговски технологии за по-ниски транзакционни разходи за малкия бизнес.
  • да изградят капацитет за оказване на съдействие на компаниите да възприемат устойчиви бизнес практики;
  • да подпомага достъпа до финансиране на малкия бизнес, както и преходът към зелената икономика;
  • да активизират инициативите за овластяване на жените в бизнеса и подпомагане на чистите бизнес контакти /b2b/.

 

Следващият конгрес на търговските палати ще се проведе през 2025 г. в Мелбърн, Австралия.

Източник: Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *