Актуални новини

ББР Микрофинансиране с ново партньорство в подкрепа на социални и стартиращи компании

ББР Микрофинансиране, Фондът на Фондовете и Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община подписаха меморандум за сътрудничество за развитието на социални предприятия и стартиращи компании. Целта е да се подобри достъпът им до финансиране при по-ниски лихвени нива и облекчени изисквания за обезпечение.

Фирмите могат да бъдат подкрепени със средства в размер до 300 000 лева и срок за погасяване до 7 години, като с приоритет ще бъдат разглеждани исканията на новосъздадени компании и бизнеси с мисия.

Споразумението между трите институции надгражда програмата „Ново начало“ за насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи, по която си партнираха ББР Микрофинансиране и Фондът на Фондовете. Чрез включването на Общинския гаранционен фонд се увеличава размерът на средствата, които могат да бъдат насочени към бизнеса – до 300 000 лева. Разширява се и обхватът на предоставяното финансиране, като се дава възможност на предприятията в София да получават средства за по-голям кръг от дейности. Допустими за кредитиране вече са: закупуване на земя, инфраструктура, недвижимо имущество, дълготрайни материални активи втора употреба, закупуване на товарни автомобили, рефинансиране на съществуващи заеми и др. Фирмите ще могат да се възползват и от по-дълъг срок за погасяване на задълженията.

От новите условия по „Ново начало“, с разширен обхват на финансираните дейности, могат да се възползват над 219 000 компании, които са регистрирани или извършват дейност на територията на Столична община. По програмата могат да кандидатстват и всички останали предприятия в страната при досегашните параметри.

Повече за нея можете да намерите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *