Актуални новини

ЕС определя цели за устойчивост при бедствия

Европейската комисия прие препоръка и съобщение за определяне на общи цели за повишаване на устойчивостта при бедствия в областта на гражданската защита. Това включва начини европейските държави да бъдат по-добре подготвени за настъпването на природни бедствия, включително например земетресения, наводнения и горски пожари. С оглед на бързо променящите се рискове целите на ЕС за устойчивост при бедствия служат за подобряване на капацитета на ЕС, държавите членки и държавите, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС, да предвиждат и устояват на последиците от бъдещи големи бедствия и извънредни ситуации. Затова в тясно сътрудничество с държавите членки Европейската комисия определи пет цели, които да бъдат следвани колективно.

Петте европейски цели за устойчивост при бедствия са следните:

  1. Предвиждане — подобряване на оценката на риска, предвиждането и планирането на управлението на риска от бедствия.
  2. Подготовка — повишаване на осведомеността за рисковете и готовността на населението.
  3. Предупреждаване — засилване на ранното предупреждаване.
  4. Реагиране — повишаване на способността за реагиране на Механизма за гражданска защита на Съюза.
  5. Сигурност — гарантиране на стабилна система за гражданска защита.

За да започне изпълнението на тези цели, Европейската комисия стартира пет водещи инициативи — по една за всяка цел. Например водеща инициатива ще бъде стартирането на preparEU — паневропейска програма за повишаване на осведомеността относно устойчивостта при бедствия, насочена към европейските граждани.

Повече информация ще намерите в документa тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *