Актуални новини

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява мярка в размер на 5.8 милиона евро в подкрепа на летищата Бургас и Варна

Европейската комисия одобри българска мярка на стойност 5.8 милиона евро в подкрепа на летищата Бургас и Варна в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи, приета от Комисията на 23 март 2022 г. и изменена на 20 юли 2022 г. и на 28 октомври 2022 г. въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, като се посочва, че икономиката на ЕС изпитва сериозни затруднения.

Съгласно мярката помощта ще бъде под формата на отсрочване на плащането на концесионните такси, дължими от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, дружеството, управляващо двете летища, към българското правителство, което е собственик на летищната инфраструктура. Целта на мярката е да се помогне на двете летища да се справят с недостига на ликвидност, свързан с намаляване на дейността след затварянето на украинското въздушно пространство, както и на европейското въздушно пространство за руски въздухоплавателни средства, чрез намаляване на разходите, поети от летищния оператор.
Комисията установи, че българската мярка отговаря на условията, посочени във Временната рамка при кризи. По-специално отсрочването на плащането i) ще бъде предоставено не по-късно от 31 декември 2023 г.; II) ще бъде с продължителност две години; и iii) лихвеният процент е в съответствие с минималните равнища, определени във Временната рамка при кризи. Поради това Комисията стигна до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава – членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка при кризи. Въз основа на това Комисията одобри българската мярка съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.
Повече информация относно Временната рамка за действие при кризи и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на войната на Русия срещу Украйна, може да бъде намерена тук.
Неповерителната версия на решението ще бъде представена под № SA.105987 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *