Актуални новини

Фондът на Европейския съвет за иновации инжектира 331 млн. евро капитал в европейските високотехнологични компании

Фондът на Европейския съвет за иновации (фонд ЕСИ) е взел 42 нови инвестиционни решения в високотехнологични компании на обща стойност 331 милиона евро от последното обявяване през ноември 2022 г. 13 компании вече са подписали инвестиционните си споразумения. Това са пионерски стартиращи предприятия, които са готови да донесат водещи до пробив иновации за гражданите и бизнеса: нов тип софтуер за компютърно зрение и роботизирани технологии за ортопедични хирурзи; технологии за визуално търсене за бизнеса и индустриалните приложения; самореконструкция на гърдата със собствена тъкан на пациента; иновативна фотоника; подобрено производство на храни с намалени емисии; и първи миниатюрен универсален газоанализатор за всички възобновяеми газове.

Това бележи значителен напредък, тъй като фондът на ЕСИ вече функционира пълноценно. От назначаването на външен фонд мениджър през септември 2022 г. фондът на ЕСИ е взел общо 77 инвестиционни решения за високотехнологични компании на стойност над 521 милиона евро, като подкрепя високорискови стартиращи предприятия да пуснат своите иновативни технологии на пазара и да се разширят в стратегически области за Европа.

Фондът на ЕСИ, инвестиционният компонент на ускорителя на ЕСИ, е важен източник на финансиране за стартиращи предприятия и малки предприятия в Европа. Капиталовите инвестиции, вариращи от 500 000 до 15 милиона евро на дружество (повече в обосновани случаи), допълват безвъзмездното финансиране от EIC Accelerator в размер до 2,5 милиона евро. Досега в рамките на „Хоризонт Европа“ 269 от общо 378 избрани компании са подписали своите грантови споразумения. Сега ЕСИ изпълнява целта, поставена от Съвета на ЕСИ за подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства с избрани дружества в рамките на 4-5 месеца.

През 2023 г. Акселераторът предлага финансиране в размер на 1,13 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства до 2,5 милиона евро и капиталови инвестиции от 500 000 евро до 15 милиона евро. 525 милиона евро са предназначени за технологии от следващо поколение в стратегически области за Европа, включително: съхранение на енергия, квантови или полупроводникови компоненти, устойчиво земеделие, биомаркери за рак, както и космически технологии и услуги.

Стартиращите предприятия и МСП могат да кандидатстват за финансиране от EIC Accelerator по всяко време чрез платформата на ЕСИ, като изпратят видео презентация, слайд и отговорят на кратък набор от въпроси относно техните иновации и екипа. Те получават обратна връзка в рамките на 4 седмици. Ако бъдат избрани, те могат да изпратят пълно заявление до една от периодичните крайни дати – 22 март, 7 юни, 4 октомври 2023 г.

 

Източник: Инфобизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *