Актуални новини

Годишен доклад за единния пазар за 2023 г.

Отбелязвайки 30-ата годишнина на единния пазар, Европейската комисия публикува на 31 януари годишния доклад за единния пазар за 2023 г. и информационното табло за единния пазар за 2022 г. В тези документи се потвърждава неизменната възлова роля на единния пазар за преодоляването на предизвикателствата, пред които е изправена днес Европа, и се подчертава колко е важно функционирането му непрекъснатото да се подобрява. В тях се изтъква и значението на единния пазар за усъвършенстването на икономическия модел на ЕС.

В годишния доклад за единния пазар за 2023 г. се проучва интеграцията на единния пазар и начинът, по който той помага на ЕС да се справи с настоящото геополитическо напрежение, да повиши конкурентоспособността си и да ускори цифровизацията и прехода към екосъобразен обществено-икономически модел. Информационното табло за единния пазар за 2022 г. показва ползата от единния пазар за икономиката на ЕС. С цел да се набележат подобрения за единния пазар, в това табло се прави подробен преглед на начина, по който единните норми на ЕС, регламентиращи единния пазар, се прилагат в цялото Европейско икономическо пространство.

Основните констатации в двата документа са:

  • Ефективният единен пазар има възлова роля за способността на Европа да се справя с основните си предизвикателства;
  • Силен потенциал на цифровите инструменти и данни за подобряване на управлението на единния пазар;
  • Единният пазар носи все по-голяма полза за икономиката на ЕС;
  • По-доброто правоприлагане и общи условия са от полза за бизнеса, но все още има пречки.

Повече информация ще намерите в документa тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *