Актуални новини

Превоз на отпадъци: евродепутатите настояват за по-стриктни правила на ЕС

  • По-строги правила за опазване на околната среда и човешкото здраве
    • Отпадъците, превозвани извън ЕС, трябва да се управляват по екологосъобразен начин
    • Членовете на ЕП искат да забранят износа на пластмасови отпадъци за страни извън ОИСР
    • През 2020 г. износът на отпадъци от ЕС за държави извън ЕС е достигнал 32,7 млн. тона

Във вторник Парламентът прие преговорната си позиция за разговорите с правителствата на ЕС по нов закон за реформиране на процедурите и мерките за контрол при превоза на отпадъци.
Преработеното законодателство следва да подобри опазването на околната среда и човешкото здраве, като същевременно се използват пълноценно възможностите, предоставяни от отпадъците, за постигане на целите на ЕС за кръгова икономика и икономика с нулево замърсяване.
С приетия текст членовете на ЕП подкрепят категоричната забрана за превоз на всички отпадъци, предназначени за обезвреждане в рамките на ЕС, освен ако това не е разрешено в ограничени и добре обосновани случаи. Износът на опасни отпадъци от ЕС към страни извън ОИСР също ще бъде забранен.
Износът на неопасни отпадъци за оползотворяване ще бъде разрешен само за онези страни извън ОИСР, които дадат съгласието си и докажат способността си да третират тези отпадъци по устойчив начин. Членовете на ЕП искат също така да се забрани износът на пластмасови отпадъци за страни извън ОИСР и постепенно да се преустанови износът им за страните от ОИСР в рамките на четири години.
Парламентът призовава за създаването на основан на риска механизъм на ЕС за насочване на страните от ЕС, които извършват проверки за предотвратяване и разкриване на незаконни превози на отпадъци.
Допълнителни подробности за предложените от Парламента мерки можете да намерите тук.
След дебата в пленарна зала в понеделник вечерта докладът беше приет във вторник с 594 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 43 гласа „въздържал се“.
Следващи стъпки
Членовете на ЕП вече са готови да започнат преговори с държавите членки на ЕС.
Контекст
На 17 ноември 2021 г. Комисията представи предложение за реформа на правилата на ЕС относно превоза на отпадъци, с което се установяват процедури и мерки за контрол на превоза на отпадъци в зависимост от техния произход, местоназначение и маршрут на транспортиране, вида на превозваните отпадъци и вида на третирането им, прилагано при достигане на местоназначението им.
През 2020 г. износът на отпадъци от ЕС за държави извън ЕС е достигнал 32,7 млн. тона, което представлява около 16 % от световната търговия с отпадъци. Освен това всяка година между държавите от ЕС се превозват около 67 млн. тона отпадъци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *