Актуални новини

Нови правила на ЕС за екологосъобразни батерии

Батериите се превръщат в стратегически продукт за икономиката. Европейският парламент работи по правила, които засягат екологични, етични и социални аспекти.
До 2030 г. по европейските пътища се очакват поне 30 милиона електрически автомобили с нулеви емисии на парникови газове. За да може промяната на пазара да има положителен ефект върху климата, е важно да се намери решение за един голям проблем: батериите в новите автомобили.
Европейският парламент работи по актуализиране на директивата за батериите, за да направи така, че те да бъдат използвани за други цели, повторно влагани в производството или рециклирани в края на полезния им живот.
Доклад, приет от Парламента на 10 март 2022 г., настоява правилата да обхванат целия жизнен цикъл на батериите – от тяхното проектиране, преминавайки през тяхното използване, до рециклирането им в нови продукти. Законодателното предложение е свързано с плана за действия за кръгова икономика и промишлената стратегия на ЕС.
На 9 декември Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение по измененията в правилата за батериите. Когато бъдат официално одобрени от двете институции, правилата ще влязат веднага в сила.
Какви видове батерии има
Депутатите призоваха за въвеждането на нова категория батерии за „леки превозни средства“ като електрически колела и скутери, тъй като тези батерии се използват все повече и се развиват технически.
Новата категория би допълнила класификацията, която в момента включва преносими, промишлени батерии и автомобилни акумулатори.
Батериите: стратегически продукт за ЕС
Очаква се световното търсене на батерии да се увеличи 14 пъти до 2030 г., като делът на ЕС би могъл да бъде 17% от пазара. Интересът към батериите е воден от ръста на цифровата икономика, от нуждата от автомобили с ниски емисии и от проблема със съхраняването на енергията от възобновяеми източници, която не е налична през цялото време.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *