Актуални новини

Правителството одобри участието на България в Съвместната програма „Европейско партньорство за иновативни МСП – Евростарс”

Министерският съвет одобри участието на Република България в Съвместната програмата „Европейско партньорство за иновативни МСП – Евростарс”, разработена от ЕВРИКА и положително оценена от Европейската комисия.
С приемането на предложеното решение ще се осигури преговорния процес и сключването на Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства и официално участие на Европейската комисия в съфинансиране за държавите, отговарящи на условията за финансиране от ЕС, както е посочено в правилото за участие в „Хоризонт Европа”.
Правителството упълномощи изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на иновациите и растежа да подпише договорите за присъединяването на страната ни.
Програмата ще се осъществява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия като национален проектен координатор и финансиращ орган, администратор на държавна помощ за българските участници в международните научноизследователски и развойни проекти по програмата.
|Средствата за финансиране ще бъдат предоставени от Националния иновационен фонд (НИФ), част от бюджета на Министерството на иновациите и растежа. Предоставянето на държавна помощ ще бъде по Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд ПУСНИФ – 2020 г. по Регламент (ЕС) № 651/2014. До момента ИАНМСП е сключила 11 споразумения за финансиране с български участници по одобрени проекти по Съвместна програма „Евростарс” и „Евростарс-2” на обща стойност 2 330 541, 34 евро.
Инициативата ЕВРИКА като организационно-управленческа рамка – система от механизми и инициативи, предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на промишлените предприятия, научните изследователски организации и университети за сътрудничество в областта на приложно технологичните изследвания и бизнес, основан на иновациите.
Получаването на статут „проект на ЕВРИКА” след оценка на проектното предложение и независимо от факта дали за проекта е осигурена безвъзмездна помощ, е запазена марка за качество в Европа – гаранция за изследванията и сигурност за пазарна успеваемост. Едно от големите достойнства на инициативата е, че запазената марка привлича рисков капитал за експериментиране на нови технологии в реална производствена и пазарна обстановка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *