Актуални новини

Фонд на Европейския съвет по иновациите: първи капиталови инвестиции на обща стойност 190 млн. евро по програмата „Хоризонт Европа“

Фондът на ЕСИ — подразделението за капиталови инвестиции на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ), който е ключов компонент на новата европейска програма за иновации за набелязване, разработване и разрастване на дълбокотехнологични иновации — взе 35 инвестиционни решения, първата група по програмата „Хоризонт Европа“. Съобщението бе направено от комисаря по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел по време на провежданата в Хелзинки водеща проява за стартиращи предприятия Slush.
Общата стойност на обхванатите от 35-те решения капиталови инвестиции възлиза на около 190 милиона евро. Две от решенията вече доведоха до сключването на инвестиционни споразумения:
Apix Analytics: предприятие с първия миниатюризиран универсален газоанализатор за всички видове възобновяеми газове;
Lattice Medical: предприятие, работещо по въпроса за самовъзстановяването на гърдата със собствена тъкан на пациента.
Първата инвестиция преди това бе извършена през юни 2022 г. в предприятието SiPearl. Освен това за одобряване на съответната инвестиция по процедурата на Фонда на ЕСИ вече са представени 24 сделки, като през следващите седмици се очакват още решения.
Това представлява значителна стъпка напред в изпълнението на инвестиционния компонент на инструмента „Ускорител“ на ЕСИ след необходимото преструктуриране на фонда на ЕСИ и назначаването на външен управител на фонда и допълва бързия напредък при осигуряването на компонента „безвъзмездни средства“. Фондът на ЕСИ вече функционира пълноценно и с необходимия капаците за подпомагане на високорисковите дълбокотехнологични иновативни стартиращи предприятия, за да пускат своите иновативни технологии на пазара и да се разрастват.
От юни 2021 г. насам по линия на инструмента „Ускорител“ на ЕСИ, предлагащ безвъзмездни средства и капиталови инвестиции, са избрани 313 предприятия. Общият размер на безвъзмездните средства за тези предприятия възлиза на 680 милиона евро, като вече са подписани 185 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства. За повече от половината от 313-те предприятия (184) е предложено да получат чрез Фонда на ЕСИ и капиталови инвестиции в размер от 0,5 до 15 милиона евро за всяко от тях. Обявените днес 35 предприятия са първите от тази група, за които са взети инвестиционни решения след строгия процес на надлежна проверка, извършван от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Фондът на ЕСИ е изцяло концентриран върху справянето с изоставането по отношение на капиталовите инвестиции.
Контекст
С назначаването през септември на външен управител на фонда Комисията предприе важна стъпка в преструктурирането на Фонда на Европейския съвет по иновациите. Външният управител на фонда Alter Domus Management Company S.A. отговаря за вземането на инвестиционни решения за предприятията с висок риск и висока степен на въздействие след строгия процес на подбор на инструмента „Ускорител“ на ЕСИ и надлежната проверка от страна на Европейската инвестиционна банка. Управителят на фонда следва инвестиционните насоки на Фонда на ЕСИ и се ползва от помощта на експертен консултативен комитет.

За групата от 184-те предприятия, за които е предложено да получат капиталови инвестиции чрез Фонда на ЕСИ по линия на „Хоризонт Европа“, на Фонда на ЕСИ са представени 58 инвестиционни препоръки за инвестиционни решения. От тях 43 са обсъдени в консултативния комитет, като инвестиционният комитет е взел 35 инвестиционни решения и са сключени две инвестиционни споразумения.
Инструментът „Ускорител“ на ЕСИ предлага на дълбокотехнологичните стартиращи предприятия и МСП, които работят за пускането на пазара на своите иновативни технологии, безвъзмездни средства в размер до 2,5 милиона евро заедно с капиталови инвестиции чрез Фонда на ЕСИ в размер от 0,5 до 15 милиона евро или повече. Освен от финансово подпомагане, всички проекти се ползват от набор от услуги за ускоряване на бизнеса, които осигуряват достъп до ценни експертни познания, както и до водещи предприятия, инвеститори и други участници в екосистемата.
За повече информация
Инструмент „Ускорител“ на ЕСИ
Инвестиционни насоки на ЕСИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *